Szanowni Akcjonariusze,

    Grupa Kapitałowa Comarch osiągnęła w 2019 roku rekordowe wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,0%, tj. o 67,8 mln PLN w porównaniu do roku 2018 i osiągnęły wartość 1 437,4 mln PLN. Zysk operacyjny osiągnął wartość 143,4 mln PLN, natomiast zysk netto 104,8 mln PLN. Rentowność operacyjna w 2019 roku wyniosła 10%, a rentowność netto 7,3%. Rok temu wartości te wynosiły odpowiednio 6,4% oraz 2,2%. Tak znaczna poprawa rentowności była możliwa dzięki zwiększeniu skali działalności Grupy, poszerzeniu oferty rynkowej oraz nieustającemu ulepszaniu efektywności podejmowanych działań.

    W minionym roku nastąpił dalszy szybki wzrost sprzedaży rozwiązań własnych Comarch. Popyt na oprogramowanie produkcji Grupy Comarch, jak również usługi z nim związane, wzrósł zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Szczególnym zainteresowaniem klientów cieszyły się rozwiązania dla telekomunikacji, z zakresu Lojalności, EDI i ICT, a także systemy ERP. Dzięki szerokiej i kompleksowej ofercie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz wysokiej jakości usług Grupa Comarch jest największym polskim producentem oprogramowania oraz jednym z wiodących dostawców informatyki na świecie. W 2019 roku Grupa z sukcesem kontynuowała strategię wzrostu opartą na rozwoju własnych produktów dla wielu branż oraz sprzedaży ich na rynkach międzynarodowych. Podkreślam, że Grupa Comarch od wielu lat ponosi znaczne nakłady na rozbudowę i utrzymanie globalnej sieci sprzedaży, dzięki czemu wzrasta międzynarodowa rozpoznawalność marki i zasięg oferty Comarch, co skutecznie wspiera sprzedaż rozwiązań Grupy na nowych rynkach. W minionym roku w skład Grupy weszła nowa spółka zależna –Comarch Pty. Ltd w Australii.

     W 2019 roku Grupa Comarch dokonała znaczących inwestycji w rozwój nowych i udoskonalanie istniejących produktów informatycznych. Nakłady na prace badawcze przekroczyły 230 mln PLN, co stanowi 16% przychodów ze sprzedaży Grupy. Zwracam uwagę, że te kluczowe inwestycje finansowane są przede wszystkim ze środków własnych przedsiębiorstwa. Grupa Comarch intensywnie rozwijała nową generację systemów telekomunikacyjnych dedykowanych dla technologii 5G, systemy lojalnościowe, systemy ERP, rozwiązania informatyczne dla medycyny oraz z zakresu Internet of Things. W 2019 roku Grupa niezmiennie koncentrowała się na rozwoju rozwiązań informatycznych w modelu usługowym - Comarch jest jednym z liderów rynkowych w tym zakresie. W minionym roku Grupa Comarch uruchomiła kompleksową ofertę w zakresie chmury obliczeniowej Comarch Cloud, o najwyższych standardach bezpieczeństwa, opartą o infrastrukturę Comarch Data Center. Dzięki Comarch Cloud klienci mogą korzystać z oprogramowania, przechowywania danych i prowadzić swoje firmy bez konieczności posiadania własnej infrastruktury IT, mając przy tym zapewnioną dużą wydajność, niezawodność, bezpieczeństwo i skalowalność zasobów.

     Grupa Comarch w minionym roku umocniła swoją pozycję jako jednego z najszybciej rozwijających się pracodawców w sektorze IT. W 2019 roku wielkość zatrudnienia wzrosła o 308 pracowników, na koniec roku Grupa zatrudniała na całym świecie 6 348 osób. Jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się program letnich staży studenckich, dzięki któremu Grupa Comarch jest postrzegana jako pracodawca pierwszego wyboru na rynku pracy w branży informatycznej.

   Zarząd Grupy Comarch dokłada starań, aby skutecznie realizować misję rozpowszechniania na całym świecie tworzonej w Polsce innowacyjnej myśli technicznej. Poza działalnością biznesową Grupa Comarch realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i angażuje się w działalność na rzecz ochrony środowiska, zachowania i odbudowy dziedzictwa narodowego, a także aktywnie wspiera organizacje pozarządowe oraz akcje charytatywne, jest mecenasem kultury, sztuki i sportu.

     Mając na uwadze bieżącą sytuację w Polsce i na świecie, podkreślam, że Grupa Comarch jest bardzo dobrze przygotowana do działania także w warunkach spodziewanego spowolnienia gospodarczego spowodowanego epidemią Covid-19. Jestem przekonany, że dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej, znacznej dywersyfikacji produktowej, branżowej i geograficznej swojej oferty oraz zaangażowaniu pracowników Comarch będzie w stanie w nadchodzących okresach wzmocnić swoją pozycję rynkową jako globalnego dostawcy rozwiązań IT, ku satysfakcji klientów, pracowników, akcjonariuszy i całego otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Profesor Janusz Filipiak,
Prezes Zarządu Comarch S.A.

 

Sprawozdania