Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu mam zaszczyt przekazać Państwu sprawozdanie z kolejnego roku działalności Grupy Comarch. Grupa w 2018 roku znacznie zwiększyła skalę swojej działalności oraz poprawiła rentowność operacyjną. Przychody ze sprzedaży wzrosły o  21,7%, tj. o 244,5 mln zł w porównaniu do 2017 roku i osiągnęły wartość 1 370 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 87,5mln zł, natomiast zysk netto 30,6 mln zł. Rentowność operacyjna w 2018 roku wyniosła 6,4%, w porównaniu do 5,2% rok wcześniej. 

W minionym roku nastąpił dynamiczny wzrost sprzedaży oprogramowania produkcji Grupy Comarch, jak również usług z nim związanych. Szczególnym zainteresowaniem klientów cieszyły się produkty dla firm telekomunikacyjnych, dla sektora publicznego oraz systemy ERP.  Dzięki szerokiej i kompleksowej ofercie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz wysokiej jakości usług Grupa Comarch jest największym rodzimym producentem oprogramowania oraz jednym z wiodących dostawców informatyki w kraju oraz na rynkach międzynarodowych. W 2018 roku Grupa z sukcesem kontynuowała strategię wzrostu opartą na dywersyfikacji swojej działalności pomiędzy różne segmenty branżowe, rozwoju własnych produktów oraz sprzedaży ich na rynkach międzynarodowych. Zarząd podkreśla, że Grupa od wielu lat ponosi znaczne nakłady w rozbudowę i utrzymanie globalnej sieci sprzedaży, dzięki czemu wzrasta międzynarodowa rozpoznawalność marki i oferty Comarch, co skutecznie wspiera sprzedaż rozwiązań Grupy na nowych rynkach. W minionym roku w skład Grupy weszły nowe spółki zależne – Comarch Mexico S.A. de S.V. z siedzibą w Meksyku, Comarch Yuhan Hoesa (Comarch Ltd.) z siedzibą w Seulu i Comarch BV z siedzibą w Rotterdamie. W 2018 roku działalność operacyjną rozpoczęła także spółka Comarch (Thailand) Limited z siedzibą w Bangkoku. Na 2019 rok Spółka planuje kontynuację swojej ekspansji, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. 

W 2018 roku Grupa Comarch dokonała znacznych inwestycji w nowe i istniejące produkty informatyczne. Nakłady na prace badawcze przekroczyły 13,2% przychodów ze sprzedaży, były one finansowane przede wszystkim ze środków własnych. Grupa intensywnie rozwijała nową generację systemów lojalnościowych, telekomunikacyjnych oraz systemów ERP, a także w zakresie rozwiązań IT dla medycyny oraz internetu rzeczy (Internet of Things). Grupa kontynuowała również udoskonalanie pozostałych oferowanych produktów. W minionym roku Grupa szczególny nacisk kładła na rozwój sprzedaży rozwiązań informatycznych w modelu usługowym - Comarch jest jednym z liderów rynkowych w tym zakresie. Grupa Comarch intensywnie rozwija prywatną chmurę obliczeniową Comarch Enterprise Cloud Platform (IaaS i PaaS) o najwyższych standardach bezpieczeństwa, opartą o infrastrukturę Comarch Data Center. Dzięki temu rozwiązaniu produkty Comarch mogą być oferowane w optymalny dla klientów sposób, zapewniający korzyści z współdzielenia kosztów infrastruktury IT, zwiększoną wydajność, niezawodność i maksymalną elastyczność. 

Grupa Comarch w minionym roku umocniła swoją pozycję jako jednego z najszybciej rozwijających się pracodawców w sektorze IT. Na koniec 2018 roku Grupa zatrudniała w Polsce i zagranicą ponad 6 000 osób. Jak co roku bardzo pozytywne efekty przyniósł program staży studenckich, dzięki któremu Grupa Comarch  jest postrzegana jako jeden z pracodawców pierwszego wyboru na rynku pracy w branży informatycznej. 

Zarząd Grupy Comarch dokłada starań, aby z powodzeniem realizować misję rozpowszechniania na całym świecie tworzonej w Polsce innowacyjnej myśli technicznej. Poza działalnością biznesową Grupa Comarch realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i angażuje się w działalność na rzecz ochrony oraz odbudowy dziedzictwa narodowego, aktywnie wspiera organizacje pozarządowe oraz akcje charytatywne, jest mecenasem kultury, sztuki i sportu. W 2018 roku Grupa Comarch kontynuowała wsparcie dla budowy nowych organów oraz projektu rewitalizacji przestrzeni muzycznej w Bazylice Mariackiej w Krakowie.
 
Jestem przekonany, że dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej Grupa Comarch będzie w kolejnych latach wzmacniać swoją pozycję rynkową jako globalnego dostawcy rozwiązań IT, tworząc wartość dodaną dla akcjonariuszy, klientów, pracowników i całego otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Profesor Janusz Filipiak,
Prezes Zarządu Comarch S.A.

 

Sprawozdanie finansowe