Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu Comarch mam zaszczyt przekazać Państwu sprawozdanie z kolejnego roku działalności Grupy Comarch. Grupa osiągnęła w 2017 roku satysfakcjonujące wyniki finansowe, mimo trudnych warunków rynkowych oraz mimo zwiększonych kosztów działalności. W minionym roku przychody ze sprzedaży utrzymały się na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie i osiągnęły wartość 1 102,5 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 35,8 mln zł, natomiast zysk netto 42 mln zł. Rentowność operacyjna w 2017 roku wyniosła 3,2%, natomiast rentowność netto 3,8%.

W 2017 roku Grupa zwiększyła tempo inwestowania w nowe i istniejące produkty informatyczne. Nakłady na prace badawcze przekroczyły 16,3% przychodów ze sprzedaży, były one finansowane przede wszystkim ze środków własnych. Grupa intensywnie rozwijała nową generację systemów lojalnościowych oraz systemów ERP, rozwiązania z zakresu Smart City, a także prowadziła prace R&D w zakresie rozwiązań IT dla medycyny (rozwiązania telemedyczne, projekt „Miasto Zdrowia”, systemy HIS) oraz w zakresie własnych rozwiązań hardware i opartych na nich usługach (Internet of Things). Grupa kontynuowała również udoskonalanie pozostałych oferowanych produktów. W minionym roku Grupa kładła szczególny nacisk na rozwój sprzedaży rozwiązań informatycznych w modelu usługowym - Comarch jest jednym z liderów rynkowych w tym zakresie. W 2017 uruchomiona została w oparciu o infrastrukturę Comarch Data Center prywatna, ujednolicona i elastyczna chmura obliczeniowa o najwyższych standardach bezpieczeństwa Comarch Enterprise Cloud Platform (IaaS i PaaS). Dzięki temu rozwiązaniu klienci Comarch będą mogli czerpać korzyści ze współdzielenia kosztów infrastruktury IT, zwiększenia wydajności, pełnej kontroli nad posiadanymi zasobami przy jednoczesnej optymalizacji niezawodności dostępu do danych firmowych i maksymalizacji elastyczności posiadanych rozwiązań informatycznych. W związku z tym projektem Grupa rozbudowała posiadaną infrastrukturę, w minionym roku zakończona została budowa nowoczesnego Comarch Data Center w Lille we Francji.

Kluczowym elementem dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa niezmiennie pozostają inwestycje w kapitał ludzki. Grupa na koniec 2017 roku zatrudniała 5 541 pracowników na całym świecie, jest największym pracodawcą wśród firm informatycznych w Polsce. Szczególnie pozytywne efekty przyniósł coroczny program staży studenckich, dzięki któremu Grupa Comarch jest postrzegana jako jeden z pracodawców pierwszego wyboru na krajowym rynku pracy w branży informatycznej. Dzięki zakończeniu kolejnych inwestycji infrastrukturalnych takich jak budowa budynków biurowych w Krakowie i w Łodzi Grupa mogła w minionym roku wydatnie zwiększyć jakość oferowanych stanowisk pracy.

Dzięki szerokiej i kompleksowej ofercie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz wysokiej jakości usług Grupa Comarch jest czołowym producentem oprogramowania IT w Polsce oraz jednym z wiodących dostawców informatyki na rynkach międzynarodowych. Grupa jest w stanie z sukcesem pozyskiwać i realizować największe kontrakty informatyczne, czego przykładem jest wybór w minionym roku Comarch na realizatora umowy na świadczenie usług wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. W 2017 roku Grupa z sukcesem kontynuowała strategię wzrostu opartą na dywersyfikacji swojej działalności pomiędzy różne segmenty branżowe, rozwoju własnych produktów oraz sprzedaży ich na rynku globalnym. Zarząd Comarch podkreśla, że Grupa od kilku lat ponosi znaczne nakłady w rozbudowę i utrzymanie globalnej sieci sprzedaży (Global Business Center), dzięki czemu wzrasta międzynarodowa rozpoznawalność marki i oferty Comarch, co skutecznie wspiera oferowanie rozwiązań Grupy na nowych rynkach. W minionym roku do Grupy dołączyły nowo założone spółki zależne – Comarch Japan KK z siedzibą w Tokio i Comarch Saudi Arabia Co. z siedzibą w Rijadzie, a także przejęta spółka Geopolis sp. z o.o., producent systemów GIS z siedzibą w Toruniu. Na rok 2018 planowane są dalsze inwestycje kapitałowe zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Zarząd Grupy dokłada starań, aby z powodzeniem realizować misję rozpowszechniania innowacyjnej myśli technicznej polskich inżynierów na całym świecie. Poza działalnością biznesową Comarch realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i angażuje się w działalność na rzecz ochrony oraz odbudowy dziedzictwa narodowego, aktywnie wspiera organizacje pozarządowe oraz akcje charytatywne, jest mecenasem kultury, sztuki i sportu. W 2017 roku Comarch. został współfundatorem nowych organów oraz projektu rewitalizacji przestrzeni muzycznej w kościele Mariackim w Krakowie.

Comarch S.A. jest w doskonałej pozycji wyjściowej, aby w kolejnych latach wzmacniać swoją pozycję rynkową jako globalnego dostawcy rozwiązań IT i dzięki temu osiągać wzrost wartości dla akcjonariuszy, klientów, pracowników i całego otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Profesor Janusz Filipiak,
Prezes Zarządu Comarch S.A.

 

Sprawozdanie finansowe