Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2023 był trudnym okresem dla Grupy Comarch. Poza wyzwaniami zewnętrznymi, takimi jak napięta sytuacja międzynarodowa (w szczególności wojna w Ukrainie), wysokie ceny energii, wysoka inflacja i rosnące koszty działalności, Grupa Comarch musiała zmierzyć się z odejściem osób kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa. 17 grudnia 2023 roku zmarł Profesor Janusz Filipiak, wieloletni Prezes firmy, jeden z jej założycieli i głównych akcjonariuszy. 10 marca 2023 roku zmarł Paweł Prokop, wieloletni Wiceprezes firmy, jeden z jej pierwszych pracowników i znaczący akcjonariusz. Pomimo tych niesprzyjających warunków, Grupa Comarch po raz kolejny wykazała się odpornością na kryzysy, stabilnie rozwijała swoją działalność i osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość 1 815,8 mln PLN, zysk operacyjny 96,3 mln PLN, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch S.A. 100,6 mln PLN. Rentowność netto w 2023 roku wyniosła 5,5%. 

Grupa Comarch konsekwentnie realizowała w 2023 roku kluczowe elementy swojej strategii długoterminowego wzrostu koncentrując się na udoskonalaniu istniejących i rozwoju nowych produktów informatycznych, oferowaniu ich dla wielu branż oraz sprzedaży do klientów na całym świecie. Ponad 94% przychodów Grupy pochodziło ze sprzedaży własnych usług i rozwiązań oraz wyrobów gotowych, a 51,6% przychodów sprzedaży została zrealizowana poza Polską. W minionym roku wzrosła sprzedaż na rynku polskim (wzrost o 12,5%) głównie w wyniku wzrostu sprzedaży systemów ERP w Polsce oraz wzrostu sprzedaży do sektora medycznego. Mniejsza dynamika sprzedaży zagranicznej była związana ze spadkiem sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego, który ma charakter przejściowy. Dzięki szerokiej i kompleksowej ofercie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz wysokiej jakości usług Grupa Comarch umocniła swoją pozycję czołowego polskiego producenta oprogramowania oraz jednego z wiodących dostawców informatyki w Europie i na świecie. Dzięki rozwijanej od wielu lat globalnej sieci sprzedaży, Grupa Comarch była w stanie – mimo wspomnianych na wstępie wyzwań – skutecznie rozwijać sprzedaż swoich rozwiązań na dotychczasowych i na nowych rynkach. 

W 2023 roku Grupa Comarch kontynuowała zakrojoną na szeroką skalę działalność R&D. Nakłady na prace badawcze osiągnęły wartość prawie 412 mln PLN, co stanowiło 22,7% przychodów ze sprzedaży. Specjaliści Grupy Comarch intensywnie pracowali nad rozwojem nowych generacji systemów lojalnościowych oraz systemów ERP, systemów dla operatorów telekomunikacyjnych, rozwiązań w zakresie e-commerce, telemedycyny oraz związanych z usługami finansowymi opartych m.in. na sztucznej inteligencji. W 2023 roku dominującym modelem sprzedaży rozwiązań informatycznych był modelu usługowy - Comarch jest niezmiennie jednym z liderów rynkowych w tym zakresie.

W trakcie roku Grupa Comarch dostosowywała wielkość zatrudnienia do aktualnego poziomu przychodów i na koniec 2023 roku zatrudniała 6 479 osób. Jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się program letnich staży studenckich, dzięki któremu Comarch jest postrzegany jako pracodawca pierwszego wyboru na rynku pracy w branży informatycznej. 

W minionym roku Grupa szczególną uwagę zwracała na zagadnienie związane z bezpieczeństwem informatycznym oraz podjęła szereg działań podnoszących jego poziom. W 2023 roku została oddana do eksploatacji nowoczesna serwerownia w Phoenix w Stanach Zjednoczonych, która wraz z podobnymi obiektami w Krakowie, Dreźnie i Lille zapewnia bardzo wysoki stopień dywersyfikacji infrastruktury teleinformatycznej Grupy Comarch, a dodatkowo pozwala korzystać z niższych cen energii elektrycznej niż w Europie. Grupa Comarch kontynuowała także inwestycje we własne odnawialne źródła energii i inne rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi.

W 2023 Grupa Comarch otrzymała wiele nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Znalazła się np. wśród 100 najlepszych przedsiębiorstw w raporcie „ITwiz BEST 100 2023”, zajmując pierwsze miejsce w kluczowych kategoriach, takich jak sprzedaż systemów ERP, sprzedaż telekomunikacyjna i sprzedaż w sektorze handlowym oraz w czołówce raportu „Computerworld TOP200”, gdzie na podium znalazła się aż w 10 kategoriach. Firmę doceniono także w zestawieniu 12 najważniejszych dostawców rozwiązań technologii zarządzania programami lojalnościowymi „The Forrester Wave: Loyalty Technology Solutions, Q1 2023”. Produkt sektora FSS, Comarch Open Platform – platforma, która pozwala instytucjom finansowym zbudować własny ekosystem dla małych i średnich przedsiębiorstw - została doceniona przez ekspertów w prestiżowych rankingach, m.in. Podczas CEE23 SME Banking Conference uznano ją za "Najlepsze oprogramowanie ekosystemu MŚP".

W ubiegłym roku przedstawiciel Comarch po raz pierwszy wziął udział w pracach merytorycznych grupy roboczej “Digital Transformation” B20 , czyli biznesowego ciała doradczego Grupy G20. Jej celem było przygotowanie rekomendacji dla światowych przywódców G20, przyjmujących co roku specjalny komunikat, który zawiera wskazówki kształtujące działania gospodarek i rządów przez kolejnych 12 miesięcy.
Rozszerzony w trakcie minionego roku skład zarządu Grupy Comarch, przy wsparciu Rady Nadzorczej, dokładał starań, aby skutecznie łączyć misję rozpowszechniania na całym świecie tworzonej w Polsce innowacyjnej myśli technicznej z realizacją odpowiedzialnej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W minionym roku Grupa Comarch niezmiennie była mecenasem sportu i nauki, wspierała inicjatywy lokalne, organizacje samorządowe i pozarządowe, jednostki służby zdrowia oraz akcje charytatywne.

Rok 2023, podobnie jak i poprzednie kilka lat dowiódł, że bardzo dobra geograficzna i branżowa dywersyfikacja działalności, wysokiej jakości kadra pracownicza, szeroka oferta produktów i posiadane zasoby finansowe pozwalają Grupie Comarch na sprawną adaptację do szybko zmieniającego się otoczenia i kontynuowanie długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa. Jako nowo mianowany Prezes Comarch S.A. dochowam wszelkich starań, aby Grupa Comarch nadal wzmacniała swoją pozycję rynkową globalnego dostawcy rozwiązań informatycznych i zwiększała swoją wartość dla akcjonariuszy, klientów, pracowników i wszystkich innych interesariuszy. 

Dr Anna Pruska, Prezes Zarządu Comarch S.A.

Sprawozdania