Raporty okresowe

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu Comarch mam zaszczyt przekazać Państwu sprawozdanie z kolejnego roku działalności Grupy. Grupa osiągnęła założone na 2016 rok cele rozwojowe i finansowe, mimo trudnych warunków rynkowych w niektórych segmentach (sektor publiczny i medyczny) oraz zwiększonych kosztów działalności. W minionym roku przychody ze sprzedaży były nieco niższe w porównaniu do 2015 roku (spadek o 18,8 mln zł, tj. o 1,7 %) i osiągnęły wartość 1 113  mln zł, przy czym należy podkreślić, że przychody ze sprzedaży rozwiązań własnych Comarch wzrosły o 47 mln zł, tj. o 4,7%. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 116,9 mln zł i był wyższy o 3,4 % w porównaniu do 2015 roku, natomiast zysk netto w 2016 roku osiągnął poziom 75,7 mln zł i był niższy wobec roku poprzedniego o 5,7%. Poziom rentowności Grupy ponownie osiągnął satysfakcjonujące wartości: rentowność operacyjna w 2016 roku wyniosła 10,5%, natomiast rentowność netto 6,6%.

W 2016 roku Grupa Comarch zwiększyła tempo inwestycji w nowe i udoskonalanie istniejących produktów informatycznych. Nakłady na prace badawcze przekroczyły 15% przychodów ze sprzedaży, Grupa przeznaczyła na nie zarówno środki własne, jak i aktywnie pozyskiwała fundusze europejskie. Grupa Comarch rozwijała intensywnie nową generację systemów lojalnościowych, zawierających m.in. personalizowanie treści w oparciu o lokalizację użytkownika, grywalizację, zaawansowane analizy big data oraz rozwiązania z zakresu Smart City oraz Smart Airport. Spółka kontynuowała także prace R&D w zakresie rozwiązań IT dla medycyny (Telemedycyna, ze sztandarowym projektem „Miasto Zdrowia”, Teleradiologia) oraz związane z rozwojem własnych rozwiązań w zakresie hardware i opartych na nich usługach (Internet of Things). Grupa szczególny nacisk kładła na rozwój sprzedaży rozwiązań informatycznych w modelu usługowym - Comarch jest jednym z liderów rynkowych w tym zakresie. Kluczowym elementem dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa są inwestycje w kapitał ludzki. Miniony rok należał do bardzo udanych pod tym względem – Grupa utworzyła około 300 nowych miejsc pracy. Szczególnie pozytywne efekty przyniósł coroczny program staży studenckich - Comarch jest jednym z pracodawców pierwszego wyboru na krajowym rynku pracy w branży informatycznej.

W minionym roku Grupa z sukcesem kontynuowała strategię wzrostu opartą na dywersyfikacji swojej działalności pomiędzy różne segmenty branżowe, rozwoju własnych produktów oraz sprzedaży ich na rynku globalnym. Dzięki szerokiej i kompleksowej ofercie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz wysokiej jakości usług Comarch jest drugim pod względem wielkości producentem oprogramowania IT w Polsce oraz jednym z wiodących dostawców informatyki w kraju oraz na rynkach międzynarodowych. W minionym roku Grupa Comarch założyła nowe spółki zależne – Comarch Colombia S.A.S. z siedzibą w Kolumbii i Comarch Peru S.A.C. z siedzibą w Peru. Na rok 2017 planowane są dalsze inwestycje kapitałowe zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. W ramach kontynuacji programu inwestycji infrastrukturalnych, w 2016 roku Grupa Comarch zakończyła inwestycję w  laboratorium badawcze i zaplecze produkcyjne dedykowane dla działalności w zakresie Internet of Things oraz budowę nowoczesnego budynku biurowego w Łodzi. W minionym roku Grupa z myślą o dalszym intensywnym rozwoju działalności również rozpoczęła inwestycję w kolejny budynek biurowy w Krakowie (SSE7) oraz budowę Comarch Data Center w Lille we Francji.

Zarząd Grupy dokłada starań, aby z powodzeniem realizować misję sprzedawania innowacyjnej myśli technicznej polskich inżynierów na całym świecie. Poza działalnością biznesową Comarch prowadzi także działalność prospołeczną, wspiera organizacje pozarządowe oraz akcje charytatywne, jest mecenasem kultury, sztuki i sportu. Jestem przekonany, że w kolejne lata będą dla Grupy latami kolejnych sukcesów w umacnianiu swojej pozycji rynkowej jako globalnego dostawcy rozwiązań IT oraz w tworzeniu wartości dla akcjonariuszy, klientów, pracowników i całego otoczenia.

 

Profesor Janusz Filipiak,

Prezes Zarządu Comarch S.A.

Sprawozdanie finansowe