Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2022 obfitował w wiele wyzwań takich jak wojna w Ukrainie, napięta sytuacja międzynarodowa, szoki cenowe na rynkach energii, wysoka inflacja i rosnące koszty finansowania. Dla wielu przedsiębiorstw nie były to warunki sprzyjające do prowadzenia działalności gospodarczej i normalizacji sytuacji po dwóch wcześniejszych „epidemicznych” latach. Tym bardziej cieszy mnie, że Grupa Comarch w minionym roku po raz kolejny wykazała się odpornością na kryzysy, stabilnie rozwijała swoją działalność i osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość 1 859 mln PLN, zysk operacyjny 147,6 mln PLN, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch S.A. 107,8 mln PLN. Rentowność netto w 2022 roku wyniosła 5,8%. 

Grupa Comarch konsekwentnie realizowała w 2022 roku kluczowe elementy swojej strategii długoterminowego wzrostu i koncentrowała się na udoskonalaniu istniejących i rozwoju nowych produktów informatycznych, oferowaniu ich dla wielu branż oraz sprzedaży ich do klientów na całym świecie. Ponad 94% przychodów Grupy pochodziło ze sprzedaży własnych usług i rozwiązań i wyrobów gotowych, a 58% przychodów sprzedaży została zrealizowana poza Polską. W minionym roku bardzo szybko rozwijał się biznes na rynkach zagranicznych (wzrost o 14,6%), zwłaszcza w Azji i w Europie Zachodniej. W minionym roku wzrosła sprzedaż  systemów ERP, rozwiązań dla sektorów finansowo-bankowego, handlowo-usługowego, przemysłowego oraz medycznego, natomiast spadł popyt na rozwiązania informatyczne dla klientów z sektora telekomunikacyjnego i publicznego. Dzięki szerokiej i kompleksowej ofercie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz wysokiej jakości usług Grupa Comarch umocniła swoją pozycję czołowego polskiego producenta oprogramowania oraz jednego z wiodących dostawców informatyki na świecie. Dzięki rozwijanej od wielu lat globalnej sieci sprzedaży, Grupa Comarch była w stanie – mimo wspomnianych na wstępie wyzwań – skutecznie rozwijać sprzedaż swoich rozwiązań na dotychczasowych i na nowych rynkach. 

W 2022 roku Grupa Comarch kontynuowała zakrojoną na szeroką skalę działalność R&D. Nakłady na prace badawcze osiągnęły wartość prawie 400 mln PLN, co stanowiło 21,5% przychodów ze sprzedaży. Grupa Comarch intensywnie rozwijała m.in. nowe generacje systemu lojalnościowego oraz systemu ERP, systemów dla operatorów telekomunikacyjnych, rozwiązania w zakresie e-commerce, telemedycyny oraz związane z usługami finansowymi. W 2022 roku dominującym modelem sprzedaży rozwiązań informatycznych był modelu usługowy - Comarch jest niezmiennie jednym z liderów rynkowych w tym zakresie. 

Grupa Comarch zwiększyła zatrudnienie o 148 osób osoby i na koniec 2022 roku zatrudniała 6 871 osób. Jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się program letnich staży studenckich, dzięki któremu Comarch jest postrzegany jako pracodawca pierwszego wyboru na rynku pracy w branży informatycznej. 

W minionym roku Grupa szczególną uwagę zwracała na zagadnienie związane z bezpieczeństwem informatycznym oraz podjęła szereg działań podnoszących jego poziom. W drugim kwartale 2023 roku do eksploatacji zostanie oddana nowoczesna serwerownia w Phoenix w Stanach Zjednoczonych, która wraz z podobnymi obiektami w Krakowie, Dreźnie i Lille zapewni bardzo wysoki stopień dywersyfikacji infrastruktury teleinformatycznej Grupy Comarch, a dodatkowo pozwoli korzystać z niższych cen energii elektrycznej niż w Europie. Grupa Comarch kontynuowała także inwestycje we własne odnawialne źródła energii na terenie kampusu w Krakowie.

Zarząd Grupy Comarch w minionym roku dokładał starań, aby skutecznie łączyć misję rozpowszechniania na całym świecie tworzonej w Polsce innowacyjnej myśli technicznej z realizacją odpowiedzialnej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W minionym roku Grupa aktywnie włączyła się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, a także była mecenasem kultury, sztuki i sportu, wspierała inicjatywy lokalne, organizacje samorządowe i pozarządowe, jednostki służby zdrowia oraz akcje charytatywne.

Ostatnie trzy lata dowiodły, że bardzo dobra geograficzna i branżowa dywersyfikacja działalności Grupy, szeroka oferta produktowa, posiadane zasoby finansowe oraz zdolności do sprawnej adaptacji do szybko zmieniającego się otoczenia są kluczowe dla długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa. Mam nadzieję, że również w 2023 roku Grupa Comarch będzie w stanie wzmocnić swoją pozycję rynkową jako globalnego dostawcy rozwiązań informatycznych oraz zwiększyć swoją wartość dla akcjonariuszy, klientów, pracowników i wszystkich innych interesariuszy.

Profesor Janusz Filipiak, Prezes Zarządu Comarch S.A.

Sprawozdania