Szanowni Akcjonariusze,

       Z dużą satysfakcją mogę dzisiaj poinformować Państwa, że w pełnym wyzwań 2020 roku Grupa Comarch osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. Wartość przychodów ze sprzedaży znacznie przekroczyła 1,5 miliarda PLN, zysk operacyjny osiągnął wartość 191,6 mln PLN, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 120,6 mln PLN. Rentowność operacyjna w 2020 roku wyniosła 12,5%, a rentowność netto 7,8%. Osiągnięcie tych wyników było możliwe dzięki bardzo dobrej dywersyfikacji działalności Grupy, szerokiej ofercie produktowej oraz zdolności przedsiębiorstwa do sprawnej adaptacji do szybko zmieniającego się otoczenia, co było szczególnie ważne w warunkach ogólnoświatowej pandemii.

       W 2020 roku Grupa Comarch z sukcesem kontynuowała strategię wzrostu bazującą na rozwoju własnych produktów informatycznych dla wielu branż oraz sprzedaży ich na rynkach międzynarodowych. W minionym roku nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania produkcji Comarch oraz usług z nim związanych, przy czym sytuacja w poszczególnych obszarach biznesowych uległa sporym zmianom. Biznes Grupy rozwijał się równomiernie zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w Azji i w Europie Zachodniej. Szczególnym zainteresowaniem klientów cieszyły się rozwiązania dla sektora finansowego, telekomunikacji, a także systemy ERP i rozwiązania dla sektora publicznego. Dzięki szerokiej i kompleksowej ofercie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz wysokiej jakości usług Grupa Comarch umocniła się w 2020 roku na pozycji czołowego polskiego producenta oprogramowania oraz jednego z wiodących dostawców informatyki na świecie. Dzięki funkcjonującej od wielu lat globalnej sieci sprzedaży, Grupa Comarch była w stanie – pomimo pandemii i ograniczeń z nią związanych – skutecznie rozwijać sprzedaż rozwiązań na nowych rynkach. Widocznym efektem tych działań było podpisanie w zeszłym roku największego kontraktu w historii firmy, o wartości ponad 300 mln PLN, z operatorem telekomunikacyjnym z Nowej Zelandii.

      W 2020 roku Grupa Comarch kontynuowała intensywny rozwój nowych i udoskonalanie istniejących produktów informatycznych. Nakłady na prace badawcze przekroczyły 260 mln PLN, co stanowiło 17% przychodów ze sprzedaży Grupy - te kluczowe inwestycje finansowane były przede wszystkim ze środków własnych przedsiębiorstwa. Grupa Comarch intensywnie rozwijała m.in. nową generację systemów telekomunikacyjnych dedykowanych dla technologii 5G, rozwiązania e-commerce, systemy ERP, rozwiązania dla sektora finansowego oraz z zakresu internetu rzeczy. W 2020 roku Grupa niezmiennie koncentrowała się na rozwoju rozwiązań informatycznych w modelu usługowym - Comarch jest jednym z liderów rynkowych w tym zakresie. Dla przyspieszenia rozwoju w obszarze e-Zdrowia, Grupa Comarch dokonała w zeszłym roku przejęcia 2CSI, francuskiej firmy informatycznej dostarczającej od wielu lat rozwiązania dla tego sektora. W minionym roku skład Grupy uzupełniła także nowo założona spółka zależna – Comarch New Zealand LTD.

       Grupa Comarch była w minionym roku stabilnym pracodawcą. W 2020 roku wielkość zatrudnienia wzrosła o 114 pracowników, na koniec roku Grupa zatrudniała na całym świecie 6 462 osób. Jak co roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się program letnich staży studenckich, dzięki któremu Grupa Comarch jest postrzegana jako pracodawca pierwszego wyboru na rynku pracy w branży informatycznej. Zarząd Grupy Comarch dokłada starań, aby skutecznie realizować misję rozpowszechniania na całym świecie tworzonej w Polsce innowacyjnej myśli technicznej. Poza działalnością biznesową Grupa Comarch realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i angażuje się w działalność na rzecz ochrony środowiska, zachowania i odbudowy dziedzictwa narodowego, a także aktywnie wspiera organizacje pozarządowe oraz akcje charytatywne, jest mecenasem kultury, sztuki i sportu.

       Miniony rok dowiódł, że Grupa Comarch była i jest nadal bardzo dobrze przygotowana do działania także w warunkach spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią Covid-19. Jestem przekonany, że również w kolejnym roku Grupa Comarch będzie w stanie wzmocnić swoją pozycję rynkową jako globalnego dostawcy rozwiązań IT, dzięki bardzo dobrej bieżącej sytuacji finansowej, znacznej dywersyfikacji produktowej, branżowej i geograficznej swojej oferty oraz dużemu zaangażowaniu pracowników.

Profesor Janusz Filipiak,
Prezes Zarządu Comarch S.A.

Sprawozdania