Kalendarium

Przyszłe wydarzenia

01.03.2023 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za cztery kwartały 2022

28.04.2023 Publikacja raportu rocznego za 2022 rok

28.04.2023 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok

22.05.2023 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2023 roku

31.08.2023 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku

17.11.2023 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartały 2023 roku

Minione wydarzenia

-

Pliki do pobrania