Dywidenda za rok 2011

Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

W dniu 25 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 zysk netto w kwocie 55 191 262,72 złotych zostaje podzielony w ten sposób, że kwota 12 077 455,50 zostanie wypłacona w formie dywidendy, a pozostała część zysku netto w kwocie 43 113 807,22 zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Wartość dywidendy: 1 zł 50 gr za jedną akcję

Dzień dywidendy: 31 lipca 2012 r.

Liczba akcji objętych dywidendą: 8 051 637 sztuk

Dzień wypłaty dywidendy: 16 sierpnia 2012 r.