Dywidenda za rok 2020

18.05.2021 Rekomendacja Zarządu i Opinia Rady Nadzorczej Comarch S.A.

24.06.2021 Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

W dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2020 - 31.12.2020. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysk netto w kwocie 80 008 432,99 zł zostaje podzielony w ten sposób, że: część zysku netto w kwocie 24 400 047 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Pozostała część zysku netto w kwocie 55 608 385,99 zł zostaje przekazana na kapitał zapasowy.

Wartość dywidendy: 3,00 zł za jedną akcję

Liczba akcji objętych dywidendą: 8 133 349 sztuk

06.07.2021 Dzień dywidendy

16.07.2021 Dzień wypłaty