RB-10-2018 Treść uchwał podjętych przez WZA Comarch S.A. dnia 27 czerwca 2018

Zarząd Comarch S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2018 r.