RB-12-2020 Umowa kredytu nieodnawialnego z CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce

Zarząd Comarch S.A. informuje o podpisaniu w dniu  30 czerwca 2020 roku przez Comarch S.A., umowy kredytu nieodnawialnego z bankiem CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) z przeznaczeniem na cele ogólnokorporacyjne. Wysokość kredytu wynosi 2 300 000,00 EUR, tj. 10 271 800,00 PLN wg kursu euro z dnia zawarcia umowy. Okres kredytowania trwa do 30 czerwca 2025 roku, oprocentowanie kredytu oparte jest na stopie zmiennej. Wykorzystanie kredytu powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2021 roku.
 
Zabezpieczeniem kredytu są:

a) pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Comarch S.A. do dysponowania środkami na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych przez Bank;
b) oświadczenie Comarch S.A. o poddaniu się egzekucji do wysokości 150% kwoty kredytu.