RB-13-2020 Podpisanie umowy na dostawę oprogramowania oraz świadczenie usług utrzymania systemów informatycznych dla VFNZ

Zarząd Comarch S.A. informuje o podpisaniu w dniu 17 sierpnia 2020 r. przez Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie umowy ramowej (dalej: „Umowa”) z Vodafone New Zealand Limited (dalej „VFNZ”). Przedmiotem Umowy jest dostarczenie i utrzymanie przez Comarch systemów IT na zasadach określonych w Umowie.

Łączna wysokość wynagrodzenia należnego Comarch S.A. z tytułu realizacji przedmiotu Umowy będzie wynosić nie mniej niż 122 013 649,00 NZD  (tj. 295 382 842,86 PLN) przez 10 lat po uruchomieniu systemów IT. Przewidywana data uruchomienia systemów to drugi kwartał 2022.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Comarch S.A. nie odbiega od standardów rynkowych w podobnych umowach. Żadna ze stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści oraz szkody nie związane z ich działaniem.

Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Comarch S.A.