RB-14-2019 Treść uchwał podjętych przez WZA Comarch S.A. dnia 26 czerwca 2019

Zarząd Comarch S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2019 r.