RB-15-2023 Dalsze delegowanie członka Rady Nadzorczej dr Anny Pruskiej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Comarch S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-14-2023 z dnia 2 października 2023 r. Zarząd Comarch S.A. informuje, że działając na podstawie art. 383 § 1 k.s.h. oraz Art. 19 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki Rada Nadzorcza Comarch S.A. postanowiła o dalszym delegowaniu członka Rady Nadzorczej dr Anny Pruskiej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Comarch S.A. Delegowanie następuje na okres dwóch miesięcy począwszy od dnia upływu poprzedniego okresu delegacji, tj. na okres od dnia 3 listopada 2023 roku do dnia 2 stycznia 2024 roku.