RB-20-2005 Umowa z Consortia Sp. z o.o.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał podpisaną umowę zawartą pomiędzy ComArch SA i Consortia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto wartość kapitałów własnych Spółki. Wartość umowy w tys. zł: 18 196,87