RB-24-2005 Wybór podmiotu uprawnionego do badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych

Zarząd ComArch SA informuje, iż w dniu 22.06.2005 roku Rada Nadzorcza ComArch SA wybrała PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych ComArch SA.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych o numerze 144.
ComArch SA korzystał w przeszłości z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 1999-2004 oraz sporządzenia części prospektu emisyjnego.
Rada Nadzorcza ComArch SA dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań Spółki na podstawie art. 19 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ma zostać zawarta na okres 1 roku i obejmować badania oraz przegląd sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2005 rok.