RB-25-2019 Odroczenie wykonania żądania wypłaty gwarancji dobrego wykonania dot. kontraktu ZUS KSI

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-5-2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. o otrzymaniu od banku CaixaBank S.A., oddział w Polsce informacji o wpłynięciu żądania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”) dotyczącego wypłaty kwoty 24.203.300,40 PLN z wystawionej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska SA gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS oraz raportu bieżącego nr RB-6-2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. dotyczącego odroczenia wykonania żądania wypłaty do 31 maja 2019 roku, raportu bieżącego nr RB-12-2019 z dnia 29 maja 2019 r. dotyczącego odroczenia wykonania żądania wypłaty do 1 lipca 2019 roku, raportu bieżącego nr RB-13-2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. dotyczącego odroczenia wykonania żądania wypłaty do 6 sierpnia 2019 roku oraz raportu bieżącego nr RB-22-2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. dotyczącego odroczenia wykonania żądania wypłaty do 16 września 2019 roku, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 10 września 2019 roku otrzymał od banku CaixaBank S.A., oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od ZUS o odroczeniu wykonania powyższego żądania do 19 listopada 2019 roku, w związku z planowanym na dzień 8 listopada 2019 roku zawarciem ugody w ramach postępowania pojednawczego, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB-24-2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku.