RB-4-2005 Komentarz Zarządu do spadku kursu akcji Spółki

W związku z dzisiejszym gwałtownym spadkiem kursu akcji ComArch SA oraz związanymi z tą sytuacją pytaniami ze strony analityków i inwestorów, Spółka informuje, iż nie są jej znane powody, które uzasadniałyby tak znaczny spadek kursu akcji.

Równocześnie Zarząd ComArch SA informuje, iż aktualna sytuacja Spółki jest bardzo dobra, co potwierdzają osiągane wyniki finansowe, natomiast perspektywy rozwoju Spółki są zdecydowanie pozytywne.