RB-4-2017 Przesunięcie terminu na spełnienie warunków określonych w listach intencyjnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 17 marca 2017 roku dotyczącego podpisania listów intencyjnych z Geopolis Sp. z o.o. oraz ze wspólnikami tej spółki, mających na celu ustalenie warunków przeprowadzenia docelowych transakcji, Zarząd Comarch S.A. informuje, że strony uzgodniły przesunięcie terminu na spełnienie warunków przewidzianych w listach intencyjnych oraz osiągnięcie porozumienia co do pozostałych warunków transakcji z dnia 31 marca 2017 roku do dnia 3 kwietnia 2017 roku.