RB-5-2005 Przydział akcji spółki Interia.pl SA

W dniu 18.03.2005 Zarząd ComArch SA został poinformowany przez Dom Maklerski POLONIA NET SA, będący oferującym akcje serii F spółki Interia.pl SA w publicznym obrocie papierami wartościowymi o przydziale spółce ComArch SA 425.000 akcji spółki Interia.pl SA.

Cena emisyjna przydzielonych akcji wynosi 10 zł za jedną akcję. Interia.pl SA jest spółką stowarzyszoną ComArch SA. Wartość transakcji w tys. zł: 4 250 000 zł