RB-5-2018/K Korekta raportu bieżącego nr RB-5-2018 z dnia 12 marca 2018

Zarząd Comarch S.A. koryguje oczywistą omyłkę edytorską w treści raportu bieżącego nr RB-5-2018 z dnia 12 marca 2018 r.
Jest: "Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 12 lutego 2018 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie..."
Powinno być: Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 12 marca 2018 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie..."