RB-6-2005 Nabycie akcji Spółki przez podmiot powiązany

17 marca 2005 r. ComArch SA został poinformowany, iż Członek Zarządu ComArch SA nabył w kilku transakcjach w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy 370 akcji zwykłych na okaziciela ComArch SA po średniej cenie 62 zł.