RB-6-2023 Treść uchwał podjętych przez WZA Comarch S.A. dnia 28 czerwca 2023 r.

Zarząd Comarch S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2023 r.  Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/28-czerwca-2023/dokumentacja/