RB-7-2005 Sprostowanie do raportu bieżącego nr 5/2005

Zarząd ComArch SA prostuje oczywistą pomyłkę polegającą na podaniu wartości transakcji w zł, zamiast w tys. zł, która zaistniała w raporcie bieżącym nr 5/2005 z dnia 18 marca 2005 roku.

Poniżej przedstawiamy prawidłowy pełny tekst raportu bieżącego nr 5/2005: W dniu dzisiejszym Zarząd ComArch SA został poinformowany przez Dom Maklerski POLONIA NET SA, będący oferującym akcje serii F spółki Interia.pl SA w publicznym obrocie papierami wartościowymi o przydziale spółce ComArch SA 425.000 akcji spółki Interia.pl SA. Cena emisyjna przydzielonych akcji wynosi 10 zł za jedną akcję. Interia.pl SA jest spółką stowarzyszoną ComArch SA. Wartość transakcji w tys. zł: 4 250,00.