Sprawozdania za rok 2006

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
RS 2006.pdf (1666,1kB)

Raport roczny Comarch SA
SA-R 2006.pdf (2029,8kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 2006.pdf (1609,6kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 4 2006.pdf (721,1kB)
QSr 3 2006.pdf (681,5kB)
QSr 2 2006.pdf (771,4kB)
QSr 1 2006.pdf (640,5kB)