Sprawozdania za rok 2007

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
RS 2007.pdf (1838,0kB)

Raport roczny Comarch SA
SA-R 2007.pdf (1659,2kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 2007.pdf (2157,5kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 4 2007.pdf (676,6kB)
QSr 3 2007.pdf (749,3kB)
QSr 2 2007.pdf (671,2kB)
QSr 1 2007.pdf (528,4kB)