Sprawozdania za rok 2008

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
RS 2008.pdf (3825,3kB)

Raport roczny Comarch SA
SA-R 2008.pdf (2682,4kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 2008.pdf (2102,8kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 4 2008.pdf (1598,5kB)
QSr 3 2008.pdf (1537,5kB)
QSr 2 2008.pdf (1485,6kB)
QSr 1 2008.pdf (679,9kB)