Sprawozdania za 2010 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch 
RS 2010.pdf (4138kB) 
Opinia biegłego rewidenta (113kB)

Raport roczny Comarch SA
SAR 2010.pdf (3197kB) 
Opinia biegłego rewidenta (75kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 2010.pdf (2874kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 4 2010.pdf (796kB)
QSr 3 2010.pdf (748kB)
QSr 1 2010.pdf (1561kB)