Sprawozdania finansowe za 2010 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch 
RS 2010.pdf (4138kB) 
Opinia biegłego rewidenta (113kB)

Raport roczny Comarch SA
SAR 2010.pdf (3197kB) 
Opinia biegłego rewidenta (75kB)

Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch
PSr 2010.pdf (2874kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch
QSr 4 2010.pdf (796kB)
QSr 3 2010.pdf (748kB)
QSr 1 2010.pdf (1561kB)