Sprawozdania finansowe za 2012 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch 
RS 2012.pdf (2857kB) 
Opinia biegłego rewidenta (91kB)

Raport roczny Comarch SA
SAR 2012.pdf  (4054kB)
Opinia biegłego rewidenta (91kB)

Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch
PSr 2012.pdf (2435kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch
QSr 4 2012.pdf (1039kB)
QSr 3 2012.pdf (1003kB)
QSr 1 2012.pdf (817kB)