Sprawozdania za 2012 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch 
RS 2012.pdf (2857kB) 
Opinia biegłego rewidenta (91kB)

Raport roczny Comarch SA
SAR 2012.pdf  (4054kB)
Opinia biegłego rewidenta (91kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 2012.pdf (2435kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 4 2012.pdf (1039kB)
QSr 3 2012.pdf (1003kB)
QSr 1 2012.pdf (817kB)