Sprawozdania finansowe za 2013 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch 
RS 2013.pdf (3778kB) 
Opinia biegłego rewidenta (35kB)

Raport roczny Comarch SA
SAR 2013.pdf  (4643kB)
Opinia biegłego rewidenta (33kB)

Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch
PSr 2013.pdf (2046kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch
QSr 4 2013.pdf (1000kB)
QSr 3 2013.pdf (1009kB)
QSr 1 2013.pdf (942kB)