Sprawozdania za 2013 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch 
RS 2013.pdf (3778kB) 
Opinia biegłego rewidenta (35kB)

Raport roczny Comarch SA
SAR 2013.pdf  (4643kB)
Opinia biegłego rewidenta (33kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 2013.pdf (2046kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 4 2013.pdf (1000kB)
QSr 3 2013.pdf (1009kB)
QSr 1 2013.pdf (942kB)