Sprawozdania finansowe za rok 2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch 
RS 2015.pdf (4278kB) 
Opinia biegłego rewidenta (238kB)

Raport roczny Comarch SA
SAR 2015.pdf  (3765kB)
Opinia biegłego rewidenta (117kB)

 

Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch

PSr 2015.pdf (3450kB)

 

Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch

QSr 1 2015.pdf (1199kB)

QSr 3 2015.pdf (965kB)

QSr 4 2015.pdf (1056kB)