Sprawozdania za rok 2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch 
RS 2015.pdf (4278kB) 
Opinia biegłego rewidenta (238kB)

Raport roczny Comarch SA
SAR 2015.pdf  (3765kB)
Opinia biegłego rewidenta (117kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 2015.pdf (3450kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 1 2015.pdf (1199kB)
QSr 3 2015.pdf (965kB)
QSr 4 2015.pdf (1056kB)