Sprawozdania finansowe za rok 2018

Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch

PSr 1 2018.pdf (1275kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch

QSr 1 2018.pdf (1765kB)