Sprawozdania finansowe za rok 2018

Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch

PSr 1 2018.pdf (4.8MB)

Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch

QSr 4 2018.pdf  (2.0MB) oraz QSr 4 2018.pdf ENG

QSr 3 2018.pdf (6.4MB)

QSr 1 2018.pdf (1.8MB)