Sprawozdania finansowe za rok 2018

Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch

PSr 1 2018.pdf (4.8MB)

Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch

QSr 3 2018.pdf (6.4MB)

QSr 1 2018.pdf (1.8MB)