Sprawozdania finansowe za rok 2018

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch

RS 2018.pdf (14.9 MB)

Sprawozdanie biegłego rewidenta (213 kB)


Raport roczny Comarch SA

SAR 2018.pdf (8217 kB)

Sprawozdanie biegłego rewidenta (210 kB)


Raport danych niefinansowych grupy Comarch za 2018 rok

Raport danych niefinansowych 2018.pdf (5195 kB) 


Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch

PSr 1 2018.pdf (4.8MB)


Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch

QSr 4 2018.pdf  (2.0MB) oraz QSr 4 2018.pdf ENG

QSr 3 2018.pdf (6.4MB)

QSr 1 2018.pdf (1.8MB)