Sprawozdania za rok 2018

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
RS 2018.pdf (4,6MB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta (0,2MB)

Raport roczny Comarch SA
SAR 2018.pdf (4,3MB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta (0,2MB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 1 2018.pdf (4,8MB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 4 2018.pdf  (2,0MB) oraz QSr 4 2018.pdf ENG
QSr 3 2018.pdf (6,4MB)
QSr 1 2018.pdf (1,8MB)

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Comarch za 2018 rok
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2018.pdf (5MB)