Nowe rozwiązanie dla przemysłu - eliminacja marnotrawstwa dzięki Smart Metering for Industry
Comarch wprowadza nowe rozwiązanie, które pozwoli sprawdzić, jakie jest realne zużycie mediów w przeliczeniu na daną partię produkcji oraz zaplanować ich dostawy tak, aby zapewnić ciągłość produkcji przy jednoczesnej optymalizacji dostaw. 
Proces produkcyjny pochłania wiele zasobów, takich jak gazy techniczne, oleje czy smary. Co więcej wielość urządzeń potrzebujących ciągłego zasilania sprawia, że trudno zoptymalizować zużycie bez bieżącego monitoringu mediów. Zarówno tych rozpatrywanych jako tradycyjne jak woda, prąd czy gaz, jak i specjalistyczne np. sprężone powietrze czy gazy techniczne.
 
 
 

Dane jako wartość dla biznesu

IoT jako szansa na dostęp do danych

Comarch Smart Metering to inteligentny system pomiarowy umożliwiający zdalny odczyt danych z liczników wody, gazu, energii elektrycznej oraz innych zasobów. Jest rozwiązaniem IoT opartym na połączeniu urządzenia Comarch i rozwiązania chmurowego (Comarch IoT Platform lub inne systemy). Daje to możliwość stałego dostępu do gromadzonych na bieżąco danych i ich analizy w czasie rzeczywistym, co stanowi największą wartość całego rozwiązania.
Skontaktuj się z ekspertem Comarch IoT Ecosystem

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług z zakresu IoT.

Technologie rekomendowane do zastosowania Smart Metering for Industry

 

Cięcie laserem
Instalacja sprężonego powietrza
Spawanie
Lutowanie
Anodowanie
Obróbka cieplna
Cięcie wodą
Odlewanie
CNC
Montaż
Dozowanie substancji
Powlekanie

Schemat działania rozwiązania

 
 
  
 
 
Rozwiązanie Comarch Smart Metering for Industry w zależności od potrzeb klienta może opierać się na instalacji jednego lub wielu rodzajów urządzeń IoT. Odczytują one dane z mierników w odpowiednich interwałach oraz w sposób zautomatyzowany przesyłają je do systemów informatycznych

Integracja z innymi systemami

ERP
Widoczność realizowanego zamówienia, integracja z pozostałymi systemami.
SMART METERING DEVICES
Urządzenia Smart Metering przesyłające dane do platformy Comarch IoT Platform.
IOT PLATFORM

Zbieranie surowych danych z urządzeń, udostępnianie ich do BI.

 

Dowiedz się więcej

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
Ustalanie reguł i wizualizacja danych.
INDUSTRY 4.0 

Automatyczne pobieranie zwizualizowanych danych z BI.

 

Dowiedz się więcej

PREDICTIVE MAINTENANCE
Cały system daje możliwość przewidywania na podstawie danych, prognozowania itp.

Materiały video

Nowe technologie dla Przemysłu 4.0 – Fabryki Przyszłości

Comarch Smart Metering

 Comarch Industry 4.0

Comarch Asset Tracking

Comarch for e-Mobility

Wdrożenie i utrzymanie systemu Teleopieki w MOPR Słupsk

Cyfryzacja produkcji 

 Comarch IoT Plant

Internet Produkcji

Beyond the Basics of IoT A Practical Guide to Sales Automation

Comarch IoT Plant

Paving the Way for AI in IoT

 Comarch Connected Car

 Smart manufacturing

Monetize IoT Data with Analytics

It’s Time to Focus on Quality in the IoT Ecosystem

 Comarch Beacon

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

Proszę czekać