Raport społeczna odpowiedzialność biznesu

Grupa Kapitałowa Comarch od początku swojej działalności szeroko angażuje się w działalność społeczną, Cele CSR definiuje Rozdział X „Kodeksu etycznego Comarch” pt. „Biznes społecznie odpowiedzialny”.

Raport społeczna odpowiedzialność biznesu

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza