RB-28-2005 Oświadczenie zarządu Spółki dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

W uzupełnieniu do raportu rocznego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 5 kwietnia 2005 roku, zgodnie z par. 27 Regulaminu GPW, przekazuje aktualne oświadczenie (189,8kB) dotyczące przestrzegania ładu korporacyjnego.