Kompletność i spójność danych o produktach. Wyzwania dla podmiotów w branży spożywczej (2/4)

Badania prowadzone przez krajowe jednostki GS1 na całym świecie jednoznacznie wskazują, że kluczowym elementem wpływającym na opłacalność operacji handlowych jest prawidłowe zestawienie danych produktowych. Informacje te są również nazywane danymi podstawowymi, ponieważ stanowią fundament właściwej identyfikacji wyrobu po stronie dostawcy, pośrednika i w końcu konsumenta.

Jest to szczególnie ważne w dobie sprzedaży omnikanałowej, gdzie dostęp do prawidłowych i wysokiej jakości danych opisujących produkty powinny mieć jednocześnie wszystkie zespoły uczestniczące w procesach sprzedaży.

  • GTIN / kod EAN,
  • Nazwa produktu,
  • Nazwa dostawcy /producenta,
  • Opis produktu (skład, info. żywieniowe, alergeny lub dane techniczne wyrobu) zgodność z dyrektywą konsumencką UE 83/2011, prawidłowy opis produktów spożywczych UE 1169/2011,
  • Informacje wymiarowo-wagowe,
  • Klasyfikacje produktu,
  • Informacje o przechowywaniu.

Rys. 1. Co się składa na dane produktowe/podstawowe?
(Opracowanie własne dot. wyrobów FMCG)

Z punktu widzenia nabywcy, np. sieci handlowej, a w konsekwencji klienta końcowego, bezwzględne minimum to powiązanie numeru GTIN (dawniej EAN kod) z pełną nazwą danego produktu.

Należy jednak pamiętać, że im lepiej i pełniej opisany jest produkt, tym sprawniej przebiega jego sprzedaż. Zakres merytoryczny właściwego opisu produktów znajduje się na rys. 1.

Dziś rynek daje rozwiązania, które umożliwiają komunikowanie się w jeden, ustrukturyzowany sposób, dając kontrolę nad tworzeniem i przetwarzaniem informacji handlowych. Mówi się wtedy o wymianie danych produktowych za pomocą katalogów informatycznych, które muszą być odpowiednio zasilone, czyli załadowane wysokiej jakości, kompletnymi i aktualnymi danymi.

Rynek poszukiwał odpowiedniej platformy, za pomocą której będzie można prowadzić wymianę informacji pomiędzy dostawcą a siecią handlową. Takie rozwiązanie już z powodzeniem funkcjonuje. Jest to GDSN – Global Data Synchronisation Network, czyli Globalna Sieć Synchronizacji Danych, traktowana zarówno jako standard GS1 oraz jako zespół 39 certyfikowanych katalogów, wśród których obecna jest także firma Comarch. Wykorzystanie jednolitych standardów zapewnia możliwość wymiany danych produktowych z partnerami handlowymi na całym świecie.

Czym zatem jest Sieć Globalnej Synchronizacji Danych?

To inaczej sieć kompatybilnych katalogów elektronicznych, umożliwiających bezpieczną i nieprzerwaną synchronizację danych. Dzięki niej wszyscy partnerzy handlowi w tym samym czasie posiadają w swoich systemach spójne dane o konkretnej jednostce handlowej (opakowanie jednostkowe/opakowanie zbiorcze).

W każdej transakcji biznesowej, pierwszą rzeczą, którą należy określić jest to KTO, GDZIE i CZYM zamierza handlować. Są to podstawowe dane, które podlegają synchronizacji. W ramach standardów GS1 wykorzystuje się identyfikatory GTIN – Globalne Numery Jednostek Handlowych, (patrz: rys. 1) oraz Globalne Numery Lokalizacyjne (GLN). Dodatkowo, opis produktu (jednostki handlowej) zawiera szereg atrybutów, w tym m.in.: nazwę, markę, informacje wymiarowe i wagowe, typ opakowania, klasyfikacje narodowe i międzynarodowe, cenę katalogową, stawki VAT, a także informacje o sposobach przechowywania, a nawet szczegóły dotyczące zawartości alergenów. Podsumowując, są to wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego rozpoznania towaru zarówno przez odbiorcę B2B, jak i konsumenta B2C.

Koncentrując się wyłącznie na danych produktowych, dzięki ich prawidłowemu zestawieniu z użyciem katalogu GDSN, dostawca wpływa efektywnie na poprawę jakości danych podstawowych i ma możliwość zoptymalizowania pracy zespołu odpowiedzialnego za informacje towarowe.

Natomiast ustrukturyzowanie zasobów ww. danych  zmniejsza ilość błędów i obniża koszty obsługi kupna – sprzedaży. To przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa konsumenta oraz zaufania do marki.


Więcej informacji na temat standardów związanych z właściwym przetwarzaniem danych produktowych znajdziesz na stronie: https://www.gs1pl.org/inne/materialy-do-pobrania

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.