Kompletność i spójność danych o produktach.  Zgodność z wymogami (4/4 )

Comarch jako operator usług katalogowych GDSN (Global Data Synchronisation Network / Globalna Sieć Synchronizacji Danych) koncentruje wymianę informacji produktowych zgodnie z  Polskim Modelem Danych Podstawowych PMDP. Model ten został wypracowany przez Grupę Roboczą GS1/ECR/GDSN skupiającą najbardziej aktywne sieci handlowe i producentów działających na rodzimym rynku.

Dostosowanie się do ww. modelu  umożliwia łatwe ustrukturyzowanie wdrożenia standardu GDSN u obecnych i przyszłych użytkowników Katalogu Comarch.

Polski Model jest również aktualnym punktem odniesienia, który będzie można łatwo i szybko modyfikować z chwilą pojawienia się nowych wymogów prawnych, wytycznych europejskich czy zmian wynikających z dobrych praktyk zarówno tych lokalnych jak i o zasięgu globalnym.

Przy tej okazji należy przypomnieć, że Polski Model Danych Podstawowych powstał w oparciu o pierwsze doświadczenia wynikające z prac prowadzonych przez europejskie oddziały organizacji GS1, zgodne ze standardem GS1/GDSN. Czyli inaczej, opisywany model koncentruje się na całościowym odwzorowaniu zapotrzebowania na dane produktowe, obejmując merytorycznie to, co jest niezbędne dziś i w najbliższej przyszłości.

Polski Model Danych Podstawowych / Produktowych

Struktura Modelu obejmuje atrybuty niezbędne do opisania pojedynczej jednostki handlowej niezależnie od umiejscowienia jej w hierarchii opakowaniowej.

Najważniejszym identyfikatorem w standardzie GDSN jest GTIN (Global Trade Item Number - Globalny Numer Jednostki Handlowej) dawniej kod EAN. Każde opakowanie powinno być oznakowane za jego pomocą w sposób unikatowy. Dotyczy to zarówno opakowania jednostkowego jak i opakowań zbiorczych jak zgrzewki, kartony, skrzynie czy palety.

Atrybuty zostały podzielone na bezwzględnie wymagane, czyli takie, bez których nie można zamknąć procesu rejestracji jednostki handlowej oraz opcjonalne.

Dzisiaj lista zawiera 29 atrybutów wymaganych, przy ogólnej liczbie 161 wszystkich atrybutów.

Aby uzmysłowić zawartość merytoryczną PMDP, w tabeli 1 podzielono atrybuty na grupy opisowe. Są w nich zarówno informacje precyzujące powiązanie GTIN z nazwą jak również informacje szczegółowe dot. wymiarowania, sposobów przechowywania oraz te, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta (np. alergeny).

Grupa atrybutówOpis zawartości
IdentyfikacjaGTIN jednostki handlowej oraz identyfikatory dodatkowe nadane przez dostawcę / producenta
KlasyfikacjePrzynależność do grupy asortymentowej
OpisNazwa produktu (długa, krótka, opis dodatkowy)
Hierarchia opakowaniowaDefiniowanie struktury drzewa hierarchii (powiązanie poziomów w tym ilości poszczególnych jednostek handlowych)
Właściciel marki / produktuWskazanie nr lokalizacyjnego GLN właściciela marki
DatyDaty obowiązywania danych i wprowadzenia na rynek
WymiaryInformacje wymiarowo - wagowe dot. każdego poziomu hierarchii opakowaniowej
WskaźnikiIdentyfikacja jednostki podstawowej, pośredniej, palety oraz opis czy dana jednostka jest fakturowana, przeznaczona do zamówienia i do wysyłki
Opakowania zwrotneRozpoznanie opakowań zwrotnych
PaletyzacjaNajważniejsze informacje paletyzacyjne w tym: typ palety, liczby warstw, ilości jednostek handlowych na warstwie itp.
CharakterystykaKraj pochodzenia i tzw. gwarancja przydatności do spożycia / użycia
MagazynowanieWarunki temperaturowe dot. przechowywania
PodatkiInformacje o stawkach podatku VAT, kod Intrastat, powiązanie jednostki opakowaniowej z klasyfikacją PKWiU
CenyInformacja o cenie drukowanej na opakowaniu
Substancje niebezpieczneWskaźnik o zawartości substancji niebezpiecznych w produkcie (np. chemia gospodarcza)
Informacje o zamawianiuMinima zamówieniowe
Informacje marketingoweDodatkowe informacje dot. przygotowania lub przyrządzania opisywanego produktu
Rozporządzenia EURozszerzenie informacji opisowych o dane wymagane przez rozporządzenia unijne w tym, 1169 czyli np. zawartość alergenów itp.

Tab.1. Zestawienie grup atrybutów Polskiego Modelu Danych Podstawowych (opracowanie K.Muszyński – Instytut logistyki i Magazynowania w Poznaniu – partner merytoryczny GS1 Polska)

Polski Model jest wskazówką dla wszystkich uczestników Katalogów GDSN i stanowi podstawę do prawidłowego wdrożenia standardu i techniki wymiany informacji produktowych.

Model zastosowany w rozwiązaniu Comach znacznie poprawia kontrolę nad następującymi procesami:

  • Wprowadzenie ładu i porządku w wymianie informacji pomiędzy dostawcami i sieciami handlowymi,
  • Wprowadzenie ograniczenia wymogów informacyjnych narzucanych przez niektórych odbiorców danych,
  • Umożliwienie śledzenia zmian w sposobie opisu produktu powstałych na skutek aktualizacji wymogów prawnych.

Krzysztof Muszyński, Instytut Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska

Dr inż. Krzysztof Muszyński - jest Data Quality Project Managerem w zakresie GDSN/DIYGA/HoReCa w Instytucie Logistyki i Magazynowania, (tel. +48 61 850-48-77, kom. +48 510 093 558, e-mail: krzysztof.muszynski@ilim.poznan.pl),

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.