Polskie Ministerstwo Finansów wprowadza nowy JPK (JPK_GV) dla podatników tworzących grupę VAT

Wprowadzany nowy obowiązek ma zapewnić transparentność danych dla organów podatkowych oraz usprawnić proces przekazywania informacji przez podatników.

Warto przypomnieć, że w ramach reformy podatkowej Polski Ład, ustawodawca przewiduje możliwość rejestracji grup VAT od 1 stycznia 2023 r. Najistotniejszą zaletą, jaka wynika z utworzenia Grupy VAT, jest neutralność transakcji przeprowadzonych między członkami takiej grupy. Krótko mówiąc, obrót w ramach grupy nie jest opodatkowany VATnie jest dokumentowany fakturami. Podatnikiem jest grupa VAT jako całość.

Plik JPK_GV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT, będzie zawierał m.in. informacje o:

  • rodzaju i wartości transakcji przeprowadzonych pomiędzy członkami grupy VAT,
  • okresie, w jakim te operacje zostały przeprowadzone,
  • dokumentach towarzyszących tym transakcjom.

Plik należy przekazywać organom podatkowym w formie elektronicznej co miesiąc, do 25 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.