Sprawozdania za rok 2002

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
SA-RS 2002.pdf (591,6kB)

Raport roczny Comarch SA
SA-R 2002.pdf (618,0kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
SA-PS 2002.pdf (1822,0kB)

Raport półroczny Comarch SA
SA-P 2002.pdf (1700,3kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
SA-QS 4 2002.pdf (197,4kB)
SA-QS 3 2002.pdf (329,5kB)
SA-QS 2 2002.pdf (346,8kB)
SA-QS 1 2002.pdf (435,0kB)

Raporty kwartalne Comarch SA
SA-Q4 2002.pdf (181,8kB)
SA-Q3 2002.pdf (295,3kB)
SA-Q2 2002.pdf (297,6kB)
SA-Q1 2002.pdf (266,9kB)