Sprawozdania za rok 2003

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
SA-RS 2003.pdf (619,2kB)

Raport roczny Comarch SA
SA-R 2003.pdf (556,3kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
SA-PS 2003.pdf (545,0kB)

Raport półroczny Comarch SA
SA-P 2003.pdf (541,4kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
SA-QS 4 2003.pdf (197,3kB)
SA-QS 3 2003.pdf (195,2kB)
SA-QS 2 2003.pdf (202,7kB)
SA-QS 1 2003.pdf (180,3kB)

Raporty kwartalne Comarch SA
SA-Q4 2003.pdf (184,2kB)
SA-Q3 2003.pdf (179,6kB)
SA-Q2 2003.pdf (193,3kB)
SA-Q1 2003.pdf (169,1kB)