Sprawozdania za rok 2005

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
RS 2005.pdf (1892,5kB)

Raport roczny Comarch SA
SA-R 2005.pdf (1563,9kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 2005.pdf (2130,2kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 4 2005.pdf (456,2kB)
QSr 3 2005.pdf (1094,7kB)
QSr 2 2005.pdf (966,7kB)
QSr 1 2005.pdf (970,8kB)