Comarch Trade Promotion Management dla Asahi

Korzyści z wdrożenia Comarch Trade Promotion Management na podstawie wdrożenia w firmie Asahi

ASAHI

Firma Asahi Breweries Europe Group to część Europejska Asahi Group Holding, tradycyjnego Japońskiego producenta piwa, whisky i szerokiego asortymentu produktów spożywczych, z historią sięgającą 1889 roku. Produkująca w 11 browarach w 5 krajach europejskich (Polsce, Słowacji, Czechach, Rumunii i na Węgrzech). ASAHI eksportuje swoje produkty do 60 krajów jest właścicielem takich znanych marek jak Pilsner Urquell, Kozel, Tyskie, Lech, Ursus, Dreher, Saris czy Asahi Super Dry. ASAHI reprezentowana jest w Polsce przez Kompanię Piwowarską, która z 33% udziałami rynkowymi jest liderem sprzedaży piwa w Polsce¹
¹ Wg Raportu Deloitte z 2018, Podsumowanie analizy wybranych wskaźników wpływu przemysłu piwowarskiego na polską gospodarkę i otoczenie, https://browary-polskie.pl/wp-content/uploads/2018/11/Raport-Deloitte.pdf

Sytuacja przed wdrożeniem

Tak jak wiele firm z ogólnie zdefiniowanej branży FMCG, firma ASAHI wykorzystywała elementy i moduły systemu ERP do zarządzania swoimi działaniami promocyjnymi, wspierając się dodatkowo obliczeniami wykonywanymi w arkuszach kalkulacyjnych. Podejście to miało oczywiście swoje plusy – rzeczywiste dane finansowe dostępne w systemie oraz elastyczność procesu modelowanego poprzez arkusz kalkulacyjny. Rozwiązanie to jednak było wykorzystywane tylko w przypadku jednego kanału sprzedaży – kanału nowoczesnego. Dodatkowo procesy zdefiniowane w systemie ERP nie pozwalały na szybkie zmiany i dostosowanie do aktualnych potrzeb wynikających z obsługi procesu promocyjnego. Fakt, że newralgiczne dla procesu sprzedaży dane, związane z warunkami handlowymi poszczególnych klientów obsługiwanych bezpośrednio analizowane były poza systemem informatycznym, dodatkowo powodował konieczność zmiany podejścia i szybkie wdrożenie pełnowartościowego rozwiązania klasy Trade Promotion Management, które umożliwiłoby swobodne zarządzanie procesami promocyjnymi we wszystkich kanałach sprzedaży, zintegrowane z systemem ERP i innymi systemami wewnętrznymi firmy ASAHI.

Sytuacja przed wdrożeniem

Rozwiązanie

Aby zaadresować potrzeby firmy ASAHI przygotowane i wdrożone zostało narzędzie Comarch Trade Promotion Management. Sam proces wdrożenia został podzielony na kilka etapów i obejmował w pierwszej kolejności wdrożenie narzędzia do wsparcia planowania promocji w kanale nowoczesnym, w pełni zintegrowane z systemem SAP oraz hurtownią danych. Etap ten zakładał wdrożenie zarówno procesów planowania promocji rabatowych jak i mechanizmów pakietów promocyjnych. Wdrożenie etapu trwało zaledwie 5 miesięcy i zakończyło się pełnym sukcesem. Obecnie trwa etap planowania drugiego etapu, który obejmie planowanie i procesowanie aktywności promocyjnych w kanale tradycyjnym wraz z integracją z systemem klasy SFA oraz danymi odsprzedażowymi (sell-out). Pozwoli to na szybkie wykonywanie pre-evaluacji i post-evaluacji akcji promocyjnych w narzędziu Comarch Trade Promotion Management jak również umożliwi błyskawiczna reakcję na wszelkie zmiany zachodzące w już trwających akcjach promocyjnych Dzięki dostępowi do systemu Comarch Trade Promotion Management osób reprezentujących dział demand planningu, sprzedaży i analiz, a także jasno zdefiniowanym rolom, uprawnieniom oraz procesowi workflow, proces planowania akcji promocyjnych, zmiany oraz raportowania jest przejrzysty i czytelny.

Rozwiązanie

Sytuacja po wdrożeniu

Obecnie firma ASAHI wykorzystuje komercyjnie rozwiązanie Comarch Trade Promotion Management do codziennego planowania akcji promocyjnych. Dzięki integracji z systemem SAP planowane i zaakceptowane akcje promocyjne od razu trafiają do systemu co aktualizuje warunki handlowe danych klientów. System umożliwia definiowanie elastycznych ścieżek akceptacji promocji oraz budowanie wytycznych (guidelines) dla określonych typów promocji, co znacznie przyspiesza ich procesowanie oraz eliminuje pracę manualną. Key Account Manager odpowiedzialny za danego klienta może na bieżąco śledzić kluczowe wskaźniki planowanej akcji promocyjnej (KPI) jak również porównywać jej rezultaty w oparciu o rzeczywiste dane sprzedażowe importowane z systemu SAP (ROI).

Sytuacja po wdrożeniu

Korzyści

Zarządzanie procesem promocyjnym w jednym narzędziu

Bieżąca kontrola nad kosztami i budżetem promocji

Wizualizacja planów promocyjnych z wykorzystaniem kalendarza

Usprawnienie procesu planowania promocji

Intuicyjne i proste w użyciu narzędzie z punktu widzenia użytkowników aplikacji

  • "Wdrożenie rozwiązania do zarządzania i rozliczania akcji promocyjnych to w obecnych czasach must-have dla wielu firm z branży FMCG, aby móc kontrolować koszty, budżet i zasoby produkcyjne potrzebne do zaspokojenia popytu na nasze produkty. Comarch Trade Promotion Management pozwolił nam na usprawnienie tego procesu, m.in. dzięki rozwiązaniu kwestii komunikacyjnych, integracji z systemami back-office czy możliwości bieżącego kontrolowania kluczowych parametrów promocji. Upatrujemy w nim również szansy na poprawę efektywności promocji wdrażanych w rynku”.


    Marek Piszczek (IS Business Partner) oraz Łukasz Patela (Commercial Processes Leader)

    Skontaktuj się z ekspertem Comarch

    Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.