Zintegrowany System Zarządzania

Comarch kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Działania podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dzięki ciągłym pracom nad doskonaleniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością Comarch uzyskał certyfikaty:

 • Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy Zarządzania Jakością, PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy Zarządzania Środowiskowego, PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2012 Systemy Zarządzania Energią
 • Wewnętrznego Systemu Kontroli, spełniającego wymagania zawarte w art. 11 ust. 2, Ustawy z dnia 29.11.2000 o obrocie z zagranicą towarami technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
 • Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm AQAP 2110:2016 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji oraz AQAP 2210:2015 Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania.
Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Systemu Zarządzania Energią oraz Wewnętrznego Systemu Kontroli wydane zostały przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC).

Jednostką certyfikującą dla systemu AQAP w Comarch jest Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) działające przy Wojskowej Akademii Technicznej. System Zarządzania Jakością zapewnia właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich procesów biznesowych mających wpływ na jakość produktów i usług. Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań klienta. Wysoka jakość produktów i usług wspierana jest ciągłą troską o środowisko oraz o bezpieczeństwo pracowników i dostawców. Stosowanie zasad systemów wdrożonych w Comarch przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a klientami i dostawcami. Umacnia też wizerunek Comarch w oczach wszystkich podmiotów zainteresowanych efektami działalności naszej firmy w obszarach jakości oferowanych produktów i usług, oddziaływania na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji i danych oraz kontroli w obrocie towarami podwójnego zastosowania.

Dodatkowo w Comarch S.A. ze względu na prowadzenie działalności związanej z projektowaniem i rozwojem oraz produkcją wyrobów medycznych został certyfikowany System Zarządzania Jakością Wyrobów Medycznych na zgodność z normą EN ISO 13485:2016. Zakres certyfikacji obejmuje projektowanie i rozwój, produkcję, dystrybucję i serwisowanie systemów do monitorowania funkcji życiowych jak również usługi powdrożeniowe. Comarch S.A. posiada również Certyfikat EC na zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC Załącznik II, w wyłączeniem Sekcji 4. Proces certyfikacji prowadzony jest przez TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Comarch SA

 • Certyfikat Systemu Zarządzania – Wewnętrzny System Kontroli Comarch SA

 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Comarch SA

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Comarch SA (IQ - Net)

 • Polityka Wewnętrznego Systemu Kontroli Comarch SA

 • Polityka zrównoważonego rozwoju dla dostawców

 • Certyfikat Systemu Zarządzania – AQAP 2110:2016

 • Certyfikat Systemu Zarządzania - AQAP 2210:2015

 • Certyfikat systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych Comarch S.A.

 • Certyfikat Systemu Zarządzania Energią Comarch SA

 • Certyfikat Systemu Zarządzania Energią Comarch SA (IQNet)

 • Certyfikat EC Comarch S.A.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza