Polityka jakości

Comarch kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Działania podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.
Dzięki ciągłym pracom nad doskonaleniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością Comarch uzyskał certyfikaty:

  • Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 Systemy Zarządzania Jakością, PN-EN ISO 14001:2005 Systemy Zarządzania Środowiskowego, PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
  • Systemu Zarządzania - Wewnętrzny System Kontroli , spełniającego wymagania Kryteriów WSK,
  • Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm AQAP 2110:2016 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji oraz AQAP 2210:2015 Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania

Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Wewnętrznego Systemu Kontroli wydane zostały przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). Jednostką certyfikującą dla systemu AQAP w Comarch jest Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) działające przy Wojskowej Akademii Technicznej.

System Zarządzania Jakością zapewnia właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich procesów biznesowych mających wpływ na jakość produktów i usług. Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań klienta. Wysoka jakość produktów i usług wspierana jest ciągłą troską o środowisko oraz o bezpieczeństwo pracowników i dostawców. Stosowanie zasad systemów wdrożonych w Comarch przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a klientami i dostawcami. Umacnia też wizerunek Comarch w oczach wszystkich podmiotów zainteresowanych efektami działalności naszej firmy w obszarach jakości oferowanych produktów i usług, oddziaływania na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji i danych oraz kontroli w obrocie towarami podwójnego zastosowania.

Pliki do pobrania

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Comarch SA

Pobierz pdf

Certyfikat Systemu Zarządzania – Wewnętrzny System Kontroli Comarch SA

Pobierz pdf

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Comarch SA

Pobierz pdf

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Comarch SA (IQ - Net)

Pobierz pdf

Polityka Wewnętrznego Systemu Kontroli Comarch SA

Pobierz pdf

Polityka zrównoważonego rozwoju dla dostawców

Pobierz pdf

Certyfikat Systemu Zarządzania - AQAP 2110:2016

Pobierz pdf

Certyfikat Systemu Zarządzania - AQAP 2210:2015

Pobierz pdf

Certyfikat systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych Comarch S.A.

Pobierz pdf