Zintegrowany System Zarządzania

Comarch kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Działania podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dzięki ciągłym pracom nad doskonaleniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością Comarch uzyskał certyfikaty:

 • Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy Zarządzania Jakością, PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy Zarządzania Środowiskowego, PN ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2018-09 Systemy Zarządzania Energią,
 • Wewnętrznego Systemu Kontroli, spełniającego wymagania zawarte w art. 11 ust. 2, Ustawy z dnia 29.11.2000 o obrocie z zagranicą towarami technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
 • Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm AQAP 2110:2016 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji oraz AQAP 2210:2015 Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania.

Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Systemu Zarządzania Energią, Wewnętrznego Systemu Kontroli oraz Systemu AQAP wydane zostały przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC).

System Zarządzania Jakością zapewnia właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich procesów biznesowych mających wpływ na jakość produktów i usług. Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań klienta. Wysoka jakość produktów i usług wspierana jest ciągłą troską o środowisko oraz o bezpieczeństwo pracowników i dostawców. Stosowanie zasad systemów wdrożonych w Comarch przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a klientami i dostawcami. Umacnia też wizerunek Comarch w oczach wszystkich podmiotów zainteresowanych efektami działalności naszej firmy w obszarach jakości oferowanych produktów i usług, oddziaływania na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji i danych oraz kontroli w obrocie towarami podwójnego zastosowania.

Dodatkowo w Comarch S.A. ze względu na prowadzenie działalności związanej z projektowaniem i rozwojem oraz produkcją wyrobów medycznych został certyfikowany System Zarządzania Jakością Wyrobów Medycznych na zgodność z normą EN ISO 13485:2016. Zakres certyfikacji obejmuje projektowanie i rozwój, produkcję własną i kontraktową, dystrybucję, wdrażanie i serwisowanie oprogramowania oraz wyrobów i akcesoriów oraz systemów do monitorowania funkcji życiowych, jak również realizację usług powdrożeniowych w tym zakresie.

W spółkach należących do Grupy Kapitałowej Comarch również wdrażane i certyfikowane są systemy zarządzania. Potrzeba certyfikacji wynika zazwyczaj z wymagań przetargowych lub wymagań specyficznych dotyczących produkowanych wyrobów np. wyrobów medycznych. Certyfikaty uzyskane przez poszczególne spółki GK Comarch to:

 1. Spółka Comarch Healthcare S.A., Centrum Medyczne iMed24 na zgodność z normą ISO 9001:2015. Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum Medycznego iMed24 w zakładce Certyfikaty.
 2. Spółka Comarch S.A.S., Data Center w Lezennes we Francji - certyfikat potwierdzający zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013 System zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zakres certyfikacji: infrastruktura i usługi hostowane w lokalizacji Data Center w Lezennes we Francji, zarządzana przez zespół francuski Comarch w ww. lokalizacji. Proces certyfikacji prowadzony przez Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch. Comarch S.A.S. uzyskał także certyfikat HDS, który pozwala przechowywać i przetwarzać dane osobowe dotyczące stanu zdrowia oraz potwierdza, że Comarch działa w tej dziedzinie zgodnie z najwyższymi standardami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony danych. Proces certyfikacji jest prowadzony przez Bureau Veritas Certification France.
 3. Spółka Comarch AG - certyfikat potwierdzający zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013 System zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zakres certyfikacji dla Comarch AG.: usługi informatyczne w tym obsługa data center, usługi IT oraz rozój oprogramowania. Proces certyfikacji jest prowadzony przez TÜV Rheinland Cert GmbH.
Pliki do pobrania
 • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Comarch SA
 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Comarch SA
 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Comarch SA (IQ - Net)
 • Polityka Wewnętrznego Systemu Kontroli Comarch SA
 • Certyfikat Systemu Zarządzania – Wewnętrzny System Kontroli Comarch SA
 • Polityka zrównoważonego rozwoju dla dostawców
 • Certyfikat Systemu Zarządzania – AQAP 2110:2016
 • Certyfikat Systemu Zarządzania - AQAP 2210:2015
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Energią Comarch SA
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Energią Comarch SA (IQNet)
 • Polityka Jakości SZJ Wyrobów Medycznych Comarch S.A.
 • Certyfikat systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485 Comarch S.A.
 • Certyfikat MDR Comarch S.A.
 • Certyfikat ISO 27001 Comarch S.A.S.
 • Certyfikat HDS Comarch S.A.S.
 • Certyfikat ISO 27001 dla Comarch AG

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza