Sprawozdania za rok 2000

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
SA-RS 2000.pdf (1788,0kB)

Raport roczny Comarch SA
SA-R 2000.pdf (697,0kB)

Raport półroczny Comarch SA
SA-P 2000.pdf (1326,0kB)

Raporty kwartalne Comarch SA
SA-Q4 2000.pdf (235,0kB)
SA-Q3 2000.pdf (118,0kB)
SA-Q2 2000.pdf (181,0kB)
SA-Q1 2000.pdf (133,0kB)