Sprawozdania za rok 2017

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
RS 2017.pdf (8873 kB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta (122 kB)

Raport roczny Comarch SA
SAR 2017.pdf (8760 kB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta (121 kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 1 2017.pdf (6MB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 1 2017.pdf (2134 kB)
QSr 3 2017.pdf (2050 kB)
QSr 4 2017.pdf (2429 kB)

Raport danych niefinansowych Grupy Comarch za 2017 rok
Raport danych niefinansowych 2017.pdf (3127 kB)