Sprawozdania finansowe za rok 2017

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch

RS 2017.pdf (8873 kB)

Sprawozdanie biegłego rewidenta (122 kB)

 

Raport roczny Comarch SA

SAR 2017.pdf (8760 kB)

Sprawozdanie biegłego rewidenta (121 kB)

 

Raport danych niefinansowych grupy Comarch za 2017 rok

Raport danych niefinansowych 2017.pdf (3127 kB) 

 

Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch

PSr 1 2017.pdf (6MB)

 

Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch

QSr 4 2017.pdf (2429kB)

QSr 3 2017.pdf (2050kB)

QSr 1 2017.pdf (2134kB)