CA Consulting z grupy kapitałowej Comarch zaimplementuje chmurę obliczeniową w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Finansów

Umowę o wartości niemal 60 mln zł brutto (59 974 511,60 zł) z Ministerstwem Finansów podpisała CA Consulting, spółka z grupy kapitałowej Comarch. Kontrakt obejmuje dostawę infrastruktury technicznej wraz z oprogramowaniem Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów w Radomiu wraz z jej uruchomieniem w koncepcji chmury obliczeniowej (cloud computing) oraz migrację systemów informatycznych resortu finansów.

W opinii Tomasza Matysika, prezesa CA Consulting, administracja publiczna obdarza coraz większym zaufaniem rozwiązania oparte na koncepcji chmury obliczeniowej. Ministerstwo Finansów dysponuje w Radomiu jednym z najnowocześniejszym data center.

Powierzenie nam realizacji tak prestiżowego i kluczowego projektu, jakim jest konsolidacja i centralizacja systemów resortu, świadczy o dużym zaufaniu, które opiera się na zdobytym już doświadczeniu w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów – dodaje Tomasz Matysik.

Zlecenie, którego czas wykonania wynosi 60 miesięcy, jest kolejnym etapem realizowanego w Ministerstwie Finansów za kwotę 167 mln zł projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Ministerstwo Finansów w latach 2007-2013 wdraża rozwiązania w zakresie udostępnienia e-usług. Modernizowane i wdrażane są nowe elektroniczne usługi publiczne (m.in. e-Deklaracje2, e-Podatki, e-Rejestracja, e-Cło). Projekt ma zapewnić neutralność technologiczną systemów informatycznych resortu finansów oraz umożliwić zwiększenie dostępności, jakości usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej. Celem jest usprawnienie procesów zarządzania danymi (m.in. spójności oraz jednolitości danych), w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji.