Kontrakt na dostawę systemu klasy ERP o wartości 16 mln zł brutto podpisał Comarch z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System będzie wspomagać kompleksowe zarządzanie KRUS w zakresie zaopatrzenia, finansów, planowania, zasobów ludzkich, gospodarki magazynowej i materiałowej.

Projekt dotyczy wdrożenia Systemu Zarządzania stanowiącego komponent budowanego w KRUS Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Jest on finansowany z pożyczki jaką KRUS otrzymał z Banku Światowego na realizację części „A” Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Ma usprawnić działania KRUS, poprzez lepsze zarządzanie informacją oraz zwiększenie efektywności procedur administracyjnych.

Kontrakt, którego wartość wynosi 16 mln zł brutto i obejmuje wdrożenie sytemu wspierającego zarządzanie w KRUS w jego kluczowych obszarach, takich jak: finanse i księgowość, budżetowanie, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie środkami trwałymi, zakupy i gospodarka magazynowa oraz procesy z zakresu Business Intelligence.

- Warto podkreślić, iż zaproponowane przez Comarch rozwiązanie będzie w pełni kompatybilne z koncepcją SOA, stanowiącą jeden z kluczowych elementów strategii informatyzacji KRUS – powiedział Krzysztof Wilczyński, dyrektor Konsultingu Aplikacji, Comarch SA.

Realizowany przez Comarch projekt oparty będzie na najnowszych wersjach aplikacji i technologii firmy Oracle. Przy jego realizacji wykorzystane zostaną komponenty systemu Oracle E-Business Suite 12.1 oraz Oracle Enterprise Performance Management.

- Przyjęliśmy założenie, że wdrożony w przyszłości system będzie miał istotny wpływ na lepsze zarządzanie informacją i usprawnienie procesów wewnętrznych w KRUS. Przyczyni się to niewątpliwie do poprawy obsługi naszych klientów oraz skuteczności działania organizacji, a w przyszłości również pozytywnie wpłynie na racjonalizację kosztów jej funkcjonowania. W kontekście postawionych celów oraz dużego znaczenia systemu, pozytywną dla KRUS informacją jest fakt, że zespół projektowy, który został dedykowany przez Comarch SA posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów klasy ERP, a w szczególności rozwiązań opierających się na oprogramowaniu Oracle – powiedział Mariusz Ulicki, dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji w KRUS.

Z systemu docelowo będzie korzystać 950 użytkowników i obsłuży on ponad 6000 pracowników KRUS. Wdrożenie obejmie centralę i oddziały wraz z placówkami terenowymi. Przyjęte przez KRUS założenia realizacji projektu przewidują także integrację z posiadanymi obecnie systemami przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących rozwiązań i zasobów.

- Na uwagę zasługuje fakt, że implementacja Oracle EBS w KRUS to dotychczas największe wdrożenie systemu klasy ERP zrealizowane przez Comarch - dodaje Krzysztof Wilczyński.

Comarch oprócz usług związanych z wdrożeniem zaoferowanego rozwiązania, dostarczy także niezbędną infrastrukturę sprzętową do realizacji projektu.