35% firm z branży energetyki cieplnej klientami Comarch. Zintegrowany System Informatyczny Comarch zrewolucjonizuje obieg informacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Usprawni pracę i obsługę klientów, informuje czasopismo energetyczne Nowa Energia.
System scali wszystkie procesy zachodzące w MPEC w jedno narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem. Pracownicy uzyskają szybszy dostęp do dokumentów i danych w sieci informatycznej spółki. W efekcie usprawni to obsługę klientów.
Zakończenie wdrożenia planowane jest na marzec 2011 r. W pierwszym etapie zostaną wprowadzone moduły finansów i księgowości. Do końca 2010 roku przewiduje się przeprowadzenie całego cyklu szkoleń 150 pracowników, które dofinansowane są z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej.
Nowa Energia informuje, że z rozwiązań Comarch korzysta już prawie 35% firm z branży energetyki cieplnej w największych miastach Polski. Wybór wykonawcy wdrożenia w MPEC Białystok rozstrzygany był w formie dialogu konkurencyjnego. O zamówienie starało się 11 oferentów – 9 firm i 2 konsorcja firm. Comarch przeprowadzi wdrożenie za kwotę 1.398.852 zł.


Co będzie umożliwiać ZSI?

  • dostęp do pełnej informacji poprzez jednolity interfejs
  • ujednolicenie baz danych przedsiębiorstwa
  • wprowadzenie danych w miejscu ich powstania i lepszy nadzór nad nimi
  • pełna informacja przedsiębiorstwa i upowszechnienie elektronicznego obiegu dokumentów
  • wymuszenie pełnego nadzoru nad dokumentami
  • stworzenie możliwości prowadzenia analiz techniczno – finansowych
  • umożliwienie połączenia w jednolitym systemie procesów technicznych ze skutkami finansowymi, stworzenie możliwości prostej analizy wskaźnikowej (np. inwestycja, eksploatacja ze sprzedażą, parametry techniczne produkcji i przesyły ze sprzedażą, działania odbiorców termomodernizacja, przyrost kubatury, modernizacja ze sprzedażą, itp.)
  • ułatwienie sporządzania powtarzalnej analizy w ujęciu historycznym


Nowa Energia
to czasopismo oraz wortal energetyczny, źródło wiedzy na temat polskiej energetyki. Udostępnianie informacji z zakresu energetyki (nowoczesne rozwiązania techniczne, innowacje, wdrożenia, rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, automatyki, informatyki, finansów oraz efektywnego wykorzystania energii elektrycznej). Promuje działania z zakresu odpowiedzialności społecznej, edukacji, sportu i kultury w branży energetycznej.

Dokumenty w Elektronicznym Obiegu, Zbigniew Gołębiewski, Nowa Energia, 5 (11) 2009