W dniu 28 stycznia 2011 r. konsorcjum firm Comarch SA, CA Consulting S.A. i PwC Polska Sp. z o.o. zawarło z Centrum Projektów Informatycznych MSWiA umowę na realizację usług doradczych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie przygotowania projektu „pl.ID – polska ID karta” powołanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.