Comarch dostarczy kompleksowe rozwiązanie do zarządzania drogami na Dolnym Śląsku

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, jednostka powołana przez zarząd województwa dolnośląskiego, podpisała umowę z Comarch na elektroniczne usługi publiczne, których podstawą będzie system zarządzania infrastrukturą dróg wojewódzkich Dolnego Śląska. Projekt pt. „Elektroniczne Usługi Publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu” będzie obejmować wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą dróg wojewódzkich Dolnego Śląska. W ramach zamówienia Comarch zapewni dostęp do danych infrastruktury drogowej. System będzie wspierał zarządcę dróg przy realizacji zadań obejmujących m.in. ewidencję majątku drogowego czy utrzymanie dróg.


Digitalizacja usług


Wdrożenie zintegrowanych ze sobą systemów: Comarch ERGO - zapewniającego zarządzanie infrastrukturą drogową, Comarch EZD – systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz Comarch e-Urząd – elektronicznej platformy świadczenia usług publicznych, umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom szybkie załatwianie spraw z wykorzystaniem e-usług. Za pośrednictwem portalu będą mogli m.in. złożyć wniosek na zajęcie pasa drogowego bądź też uzyskać zatwierdzenie elektronicznych projektów organizacji ruchu drogowego. Tą drogą otrzymają również decyzję administracyjną, podpisaną elektronicznie.

Wszelkie procesy zarządcze w DSDiK związane są z przetwarzaniem ogromnej liczby dokumentów. W związku z tym konieczne jest również wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, wykorzystującego w sposób bezpośredni dane drogowe w wydawanych decyzjach. Rdzeniem architektury naszego systemu jest platforma świadczenia e-usług elektronicznych dla obywateli i przedsiębiorców.” – mówi Agata Adamczyk, kierownik działu informatyzacji Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Zamawiający zdefiniował kompleksowo podejście do usprawnienia procesów zarządzania infrastrukturą drogową województwa. Zakłada ono ścisłą integrację różnych klas systemów: BPMN (Business Proces Management), elektronicznego obiegu dokumentów, zarządzania infrastrukturą drogową oraz platformy świadczenia e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.
– zaznacza Paweł Szmajda, Product Manager Comarch ERGO.


Kompleksowa informacja o drogach


Przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii skaningu laserowego i fotografii sferycznej zostaną pozyskane dane o infrastrukturze drogowej dla ok. 2 400 km dróg. Na podstawie tych informacji, zarządca będzie mógł realizować zadania statutowe. „Podstawą funkcjonowania systemu muszą być pochodzące z terenu, rzeczywiste dane źródłowe. Najdokładniejszym sposobem ich pozyskania są technologie skaningu mobilnego”, podkreśla Agata Adamczyk.

Dzięki dynamicznie rozwijającej się technologii cloud, pojawiły się w ostatnich latach realne perspektywy obniżenia kosztów utrzymania systemu. Z tego względu, naszym krytycznym wymaganiem była możliwość uruchomienia systemu w zewnętrznym Data Center w modelu chmury obliczeniowej oraz dostęp do wszystkich jego funkcjonalności z poziomu przeglądarki internetowej.” – przyznaje Agata Adamczyk.


Oprócz wdrożenia oprogramowania i pozyskania danych projekt przewiduje także zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej oraz przeprowadzenie szeregu szkoleń dla użytkowników systemu. Umowa została podpisana 11 czerwca 2019 roku, a projekt zostanie zrealizowany do 31.07.2020 r.