Comarch dostarczy systemy do transkrypcji mowy dla sądów powszechnych

Comarch w konsorcjum z VoiceLab.AI wyposaży sądy powszechne w Polsce w system do automatycznej transkrypcji mowy oraz zarządzania procesem transkrypcji. Rozwiązanie informatyczne dostarczane przez konsorcjum działa na zasadzie klawiatury głosowej i rozpoznaje dyktowane lub odtwarzane z nagrania słowa, a następnie  zachowuje wykonaną transkrypcję na serwerach. Zapisane teksty będzie można odsłuchiwać oraz edytować. Umowa została podpisana 11 kwietnia 2018 roku.

System będzie gotowy we wrześniu 2018 roku i ośrodki transkrypcji, działające przy sądach powszechnych, sędziowie oraz ich asystenci będą mogli korzystać z rozwiązania. System umożliwi automatyczną transkrypcję cyfrowych zapisów z przebiegu rozpraw sądowych (tzw. e-protokołów), które znajdują się już na sądowych serwerach. Gotowy tekst będzie wymagał od transkrybentów, czyli urzędników sądowych, jedynie sprawdzania poprawności transkrypcji oraz dokonania niezbędnych zmian w dokumencie przy użyciu dedykowanego programu korekcyjnego. Pozwoli to na znaczne skrócenie czasu realizacji czynności transkrypcji e-protokołów, które są bardzo czasochłonne.

Projekt zakłada również uruchomienie Centralnego Portalu Transkrypcyjnego, który umożliwi zarządzanie zarówno rozdziałem zadań oraz organizacją pracy w kilkunastu ośrodkach transkrypcji na terenie Polski, jak również przepływem plików i informacji dotyczących przeprowadzania transkrypcji pomiędzy sądami a ośrodkami transkrypcji.

Dodatkowo w ramach projektu sędziowie oraz ich asystenci otrzymają program do dyktowania w celu sporządzania pism sądowych, uzasadnień, streszczeń zawartości akt itp. Program ten w czasie rzeczywistym będzie przekładał mowę (treść dyktowaną) na tekst, zapewniając przy tym szerokie możliwości związane z formatowaniem tekstu, również za pomocą poleceń głosowych. System jest w stanie dobrać rodzaj czcionki (pogrubienie, kursywa, podkreślenie, powiększenie, zmniejszenie), wyrównać, wyjustować bądź usunąć wybrane fragmenty tekstu.

Wartość umowy wynosi 11 mln złotych brutto.