Comarch SA w konsorcjum z PricewaterhouseCoopers Polska podpisał w dniu 16.07.2009r. z Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 2 umowy na realizację usług doradczych i nadzorczych w zakresie przygotowania projektu „pl.ID – polska ID karta” powołanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt pl.ID przewiduje do realizacji następujące zadania:

  • Wdrożenie elektronicznego dowodu osobistego i systemu potwierdzania tożsamości obywatela w oparciu o podpis elektroniczny, stosowanego w systemach informatycznych administracji publicznej, w tym także w  systemie ochrony zdrowia.
  • Integrację rejestrów państwowych mającą zapewnić skuteczny przepływ informacji pomiędzy rejestrami oraz systemami informacyjnymi różnych podmiotów publicznych, a także uspójnienie danych dotyczących obywatela wraz z informacjami o jego dokumentach, które gromadzone są w rejestrach państwowych (m.in. PESEL, NIP, CEPiK, OEWiUDO, CEWiUP).
  • Udostępnienie rejestrów na potrzeby Urzędów Stanu Cywilnego.
  • Modernizację systemów rejestrów państwowych na poziomie lokalnym oraz centralnym.


Całkowity szacowany koszt zadań realizowanych w ramach projektu pl.ID wynosi 370 mln PLN brutto.

- Wybór naszej oferty jest dla nas potwierdzeniem wysokiej oceny jakości naszych specjalistów oraz naszego konsorcjanta firmy PWC przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – powiedział Dariusz Durałek, zastępca Dyrektora Sektora Publicznego w Comarch SA. – Cieszymy się, że będziemy mogli wspomóc unikatowym doświadczeniem naszych konsultantów realizację projektu priorytetowego dla informatyzacji polskiej administracji.

Podpisana przez Comarch umowa swoim zakresem obejmuje przygotowanie projektu pl.ID (zakres planowania projektów, analiza wymagań, opracowanie architektury, opracowanie dokumentacji oraz ewentualnych zmian w przepisach prawa dotyczących obszarów działania prowadzonych projektów) oraz wsparcie zespołów wykonawczych CPI MSWiA w nadzorze nad realizacją wdrożenia projektu.