Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte na rzecz Konsorcjum, którego liderem jest Comarch SA, a członkiem Nextech Sp. z o.o.

- Oczekiwania władz Uniwersytetu związane z tym projektem są ogromne, poczynając od obniżenia kosztów działania Uczelni, poprzez zwiększenie efektywności pracy jednostek organizacyjnych, uporządkowanie i usprawnienie dostępu do zasobów Uniwersytetu, poprawę komunikacji ze studentami, podniesienie jakości kształcenia, na wzroście prestiżu Uniwersytetu w oczach studentów i otoczenia zakończywszy.
Oczekiwane korzyści dla Uniwersytetu w związku z wdrożeniem ZSI dostrzegam w kilku obszarach: ekonomicznym, organizacyjnym, komunikacyjnym oraz w polepszeniu jakości pracy.
Jest jeszcze za wcześnie na formułowanie ocen. Jednakże mając na względzie dynamikę rozwoju, profesjonalizm i dotychczasowe osiągnięcia firmy Comarch na rynkach krajowym i zagranicznym, wierzę w powodzenie rozpoczynającego się projektu i optymistycznie patrzę na nasza współpracę
– mówi Ewa Abramek, Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W ramach umowy Comarch dostarczy i wdroży system obejmujący obszary Front Office (moduł Dziekanat – obsługa studentów, usprawnienie obsługi finansowej studenta, planowanie i rozliczanie dydaktyki, usprawnienia praktyk studenckich, obsługa elektronicznych legitymacji studenckich, usprawnienie obsługi studenta przez tzw. Wirtualną Uczelnię) oraz Back Office (Księgowość, Kadry-Płace, Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa oraz Zamówienia).

- Wdrożenie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to jedno z większych wdrożeń Comarch realizowanych na polskich uczelniach. Cieszymy się, że kolejna uczelnia wyższa zdecydowała się na nasze rozwiązanie, które zaczyna wytyczać pewne standardy w zakresie dostępnych finansowo dla polskich uczelni dobrych jakościowo produktów. Istotny jest też udział w przedsięwzięciu naszego partnera Nextech Sp. z o.o., który uzupełnia naszą ofertę dla uczelni wyższych o swoje dedykowane rozwiązania aplikacyjne – mówi Paweł Prokop, Wiceprezes Zarządu Comarch odpowiedzialny za sektor publiczny.