Comarch nawiązuje współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

Comarch podjął współpracę z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Przy wsparciu firmy już od stycznia 2023 roku studenci będą mogli kształcić się przy użyciu systemu Comarch EZD.

Comarch EZD będzie wykorzystywany na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym przez studentów kierunków: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo oraz Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja. Studenci w ramach zajęć z przedmiotów Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz Elektroniczne zarządzanie dokumentacją będą szkolić się na nowoczesnym systemie IT przeznaczonym do elektronicznego obiegu dokumentów.

Nowe perspektywy dla studentów IHiA UP

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemami dostępnymi na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem systemów EZD stosowanych w administracji publicznej. Studenci poznają budowę i funkcjonalności systemów oraz wykorzystają je w praktyce. Dzięki współpracy z firmą Comarch, Instytut Historii i Archiwistyki UP umożliwi swoim studentom pozyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Tak zdobyte kompetencje pozwolą im łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone będą przez dr Barbarę Bielaszkę-Podgórny. To właśnie jej zaangażowanie w rozwój jakości kształcenia było podłożem tej współpracy. 

„Jednym z istotnych aspektów kształcenia współczesnych archiwistów i zarządców dokumentacją jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii wykorzystywanych w obszarze zarządzania dokumentacją elektroniczną (EZD). Podjęcie przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  współpracy z firmą Comarch, będącą od lat liderem w sektorze ERP, przyniesie niewątpliwie korzyści dla Studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Dzięki wykorzystaniu systemu Comarch EZD w procesie kształcenia, Studenci będą mogli rozwijać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją elektroniczną, co przyczyni się do zwiększenia ich kompetencji, a w szerszej perspektywie konkurencyjności na rynku pracy.”

– dr Barbara Bielaszka–Podgórny, Instytut Historii i Archiwistyki UP

O systemie Comarch EZD

Comarch EZD to kompleksowy system do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Jest to rozwiązanie, które usprawnia i przyśpiesza obieg dokumentów w administracji publicznej oraz instytucjach państwowych. Digitalizacja wewnętrznych procesów pozwala na ujednolicenie i zoptymalizowanie procesów administracyjnych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo danych oraz pełną zgodność z aktualnymi przepisami prawa.