Comarch informatyzuje zasoby Biblioteki Narodowej
Comarch podpisał umowę z Biblioteką Narodową na realizację projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. Projekt obejmie rozwój oprogramowania, wdrożenie nowej architektury i funkcji Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej oraz rozbudowę interfejsów Polona.pl i e-ISBN.

Wartość kontraktu wynosi prawie 19  mln złotych, a zamówienie współfinansowane jest w ramach 2. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” (Patrimonium) oraz Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” (e-usługa OMNIS). Umowa została podpisana 27 grudnia 2018 roku.

Prace projektowe obejmą digitalizację i udostępnienie największych zasobów dziedzictwa kulturowego, pochodzących z dwóch bibliotek w Polsce: Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej. Ich zbiory ze względu na swoją wartość zaliczane są do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

– Projekt realizowany dla Biblioteki Narodowej, z uwagi na nowoczesne technologie w nim wykorzystywane oraz stosowane metodyki pracy, jest projektem nowatorskim, w szczególności biorąc pod uwagę obszar administracji publicznej. Realizacja projektu pozwoli nam na wykorzystanie doświadczenia, jakie Comarch zdobywał w ostatnich latach w zakresie nowych technologii. Aktualnie prace projektowe związane z analizą wymagań i zaprojektowaniem architektury tworzonego systemu idą zgodnie z planem. Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy projekt realizowany przez Comarch dla tej instytucji, a dotychczasowe doświadczenia we współpracy dobrze rokują – mówi Rafał Kolbicz, kierownik projektu w Comarch.

System wdrożony przez Comarch przyczyni się do zwiększenia dostępności zbiorów gromadzonych przez biblioteki. Umożliwi to ich dalsze wykorzystywanie w celach naukowych, artystycznych czy edukacyjnych. Będzie to nowa jakość w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów cyfrowych bibliotek oraz zasobów rynku wydawniczego w formie e-usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości. Rozwiązanie ułatwi dostęp użytkownikom do zasobów bibliotecznych oraz umożliwi im szybkie wyszukiwanie interesujących ich publikacji.